kainatingunesi.com – Kainatın Güneşi İslam Medeniyeti

MUHAMMED BİN FADL BELHÎ

MUHAMMED BİN FADL BELHÎ Evliyânın büyüklerinden. Künyesi Ebû Abdullah olup, adı Muhammed bin Fadl bin Abbâs bin Hafs’dır. Aslen Belhlidir. ...