. - kainatingunesi.com

Meyveler

Meyvelerin meydana gelişi ve ihtiva ettiği vitamin ve minerallerin bolluğu insanı tefekküre sevk etmektedir. Toprakla ne renk, ne koku ve ne...

Eshâb-ı Suffâ’yı Da’veti

Eshâb-ı Suffâ'yı Da'veti Otuzbeşinci Menâkıb: Yine (Mesâbîh-i şerîf)de, kerâmetin sahîh olması bâbında beyân olunmuşdur...

CA’FER-İ SÂDIK

CA’FER-İ SÂDIK İslâm âlimlerinin gözbebeklerinden olup, seyyid ve oniki imâmın altıncısı. Hazret-i Ali’nin torununun torunu olup, Eshâb-ı k...