kainatingunesi.com – Kainatın Güneşi İslam Medeniyeti

Abdülazız el-Hallâl Hazretleri

Abdülazız el-Hallâl Hazretleri Hanbelî mezhebinin, büyük âlimlerinden! Ebû Bekr-i Hallâl hazretlerinin talebesidir. Hocasının lâkabıyla, ...

HAC – NAMAZ – ORUÇ – ZEKÂT

HAC – NAMAZ – ORUÇ – ZEKÂT Tebe-i tâbiînin büyüklerinden Abdullah bin Mübârek (rahmetullahi teâlâ aleyh) pekçok kez hacca gitti. Bir ...