Adem aleyhisselamın hususiyetleri - kainatingunesi.com

 

 • Allahü teâlâ, Adem aleyhisselamı kudretiyle yarattı.
 • Allahü teâlâ, bütün mahlukat içinde en son Adem aleyhisselamı yarattı e ona ruh verdi.
 • En güzel sûrette yaratıldı.

Peygamber efendimiz buyurdu ki: “İnsanlar içinde Adem aleyhisselama en çok benzeyen benim. Ahlak ve yaratılış bakımından da bana en çok benzeyen İbrahim aleyhisselamdır.”

Buhari’nin Ebu Hüreyre’den rivayet ettiği hadîs-i şerîfde şöyle buyuruldu.

“Allah, Adem peygamberi şu güzel insan kılığında yarattı. Boyunun uzunluğu altmış zra’ idi. Hilkati tamamlandıktan sonra Allahü teâlâ ona; “Haydi, meleklerden şunların yanına git de onlara selam ver! Ve onların senin selamını nasıl karşıladıklarını (iyi) dinle. Çünkü bu hem senin, hem de (senden sonra) zürriyetinin selamlaşmasına nümunedir.” Bunun üzerine Adem (a.s.) meleklere; “Esselamü aleyküm” dedi. Onlar da; “Esselamü aleyke ve rahmetullah” diye karşıladılar. Ve selamlarına “Ve rahmetullah” ziyade eylediler (eklediler). Adem, beşerin büyük atası olduğu için, Cennet’e giren herkes Adem’in (bu güzel) sûretinde girecektir. Adem’in (sonra gelen) ahfadı (evlad-torunları)onun güzelliğinden birer parçasını kaybetmeğe devâm etti. Nihayet (bu eksiliş) şimdi (bu ümmette) sona erdi.”

 • Allahü teâlâ Adem aleyhisselâma aksırınca; “ Yerhamuke Rabbuke”
 • Adem aleyhisselâm hakkında Allahü teâlânın rahmeti gadabını aştı.
 • Allahü teâlâ Adem aleyhisselamı yarattıktan sonra, hiç ameli olmadığı hâlde onu Cennet’e koydu.
 • Cennet’te bir ağacın meyvesi hariç her şeyi ona mübah kıldı.
 • Bütün isimleri, her şeyin ismini ve faydasını ona öğretti.
 • Onu insanlığın babası kıldı. İsmi dünyâda Ebü’l-Beşer, Cennet’te Ebu Muhammed’dir.
 • Meleklere ona doğru secde etmelerini emretti. Bu secde, Adem aleyhisselama değildir. Allah için

Kabe’ye doğru secde yapıldığı gibi Allah için Adem aleyhisselama doğru yapılmıştır.

 • Yeryüzünde hâlîfe kıldı.
 • Adem aleyhisselâmın meleklerden üstün olduğunu, meleklere bildirdi.
 • İblis (şeytan) çok ibâdet ve taat etmiş olmasına rağmen, Allahü teâlâ İblis’i, Adem aleyhisselama secde etmediği için ebediyen tard etti, kovdu.
 • İlk hamd eden Adem aleyhisselâmdır.
 • İlk tövbe eden Aden aleyhisselâmdır.
 • İlk seçilen ve yeryüzünde Allahü teâlânın ilk hâlifesi ve ilk peygamberdir.
 • Zürriyetinden cennetlik ve cehennemlikleri olanları ayırarak Cehennemlikleri kıyamet günü o Cehennem’e gönderecektir.

Müslim, Bera’dan (r.a.) şöyle rivayet etmiştir. “Resûlullah (s.a.v.) buyurduki: “Allahü teâlâ ve tebareke kıyamet gününde şöyle buyurur: “Ey Adem kalk! Zürriyetinden binde dokuz yüz doksan dokuzunu Cehennem’e birini de Cennet’e ayır.” Eshâb-ı kiram bunu işitince yere kapanıp ağlamaya başladı. Resûlullah buyurdu ki: “Başınızı kaldırın, nefsim yed-i, kudretinde olan Allah’a yemin ederim ki, ümmetim, ümmetler içinde siyah öküzün cildindeki beyaz tüy gibidir.”

18- Yusuf aleyhisselama Adem aleyhisselamın güzelliğinden yarısı verilmiştir. Hazret-i Adem, çok güzeldi. Siyah saçlı ve buğday renkliydi. Hazret-i Havva da böyle idi. Hazret-i Adem’in hiç sakalı yoktu. İnsanlarda ilk sakalı çıkan hazret-i Şit aleyhisselamdır.

Hasen-i Basri hazretleri şöyle buyurmuştur: Allahü teâlâ Adem aleyhisselama dört haslete sahip olmasını emir buyurmuş ve iyi vasıfların hepsinin bu dört haslette olduğunu bildirmiştir: “Birincisi; bana ibâdette hiçbir şeyi ortak koşmamandır. İkincisi: Yapmış olduğun amelin zayi olmaz, en dar gününde o amelinin mükafatını sana veririm. Üçüncüsü; senin duâ etmen, benim de duânı kabûl edip istediğini vermemdir. Dördüncüsü: İnsanların sana nasıl muamele etmesini istiyorsan, sen de onlara öyle davranmalısın” buyurmuştur.

Adem aleyhisselamın makamı tövbe makamıdır. İlk tövbe eden ve ilk tövbesi kabûl olunan odur. Hz. Hasen’den şöyle nakledilmiştir. “Allahü teâlâ Adem’in (a.s.) tövbesini kabûl ettiği zaman, melekler onu tebrik ettiler. Cebrail ve Mikail aleyhismüsselam yanına inip; “Ey Adem! Gözün aydın, Allahü teâlâ tövbeni kabûl etti” dediler. Bunun üzerine Adem (a.s.); “Ya Cebrail! Bu tövbemden sonra ben tekrar hesaba çekilirsem hâlim ne olur?” deyince Allahü teâlâ Adem’e (a.s.); “Ey Adem! Senin zürriyetine, tövbeyi miras bıraktım. Onlardan bana kim senin gibi duâ ederse, senin yalvarmanı kabûl ettiğim gibi onlarınkini de kabûl ederim. Kim benden isterse, ona veririm. Çünkü ben, kullarıma yakınım ve onların isteklerini geri çevirmem” diye vahyetti. “İslam âlimleri tövbeyi ve tövbenin önemini şöyle anlatmıştır.