ÎMÂNIN ŞARTLARI - kainatingunesi.com

İmânın Şartları

Îmânın şartı, altıdır. Bunlar, (Âmentü)de açıklanmıştır. Îmânın, belli altı şeye inanmak olduğunu, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” bildirmiştir. Bunun için her müslümân, çocuğuna önce (Âmentü)yü ezberletmeli ve ma’nâsını da iyice öğretmelidir.

    ÂMENTÜ: (Âmentü billâhi ve Melâiketihi ve Kütübihi ve Rüsûlihi vel-yevmil-âhıri ve bil kaderi, hayrihi ve şerrihi min Allahi teâlâ vel-ba’süba’del-mevti hakkun, Eşhedü enlâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlühû).