SON NEFESTE ÎMÂNSIZ GİTMEĞE SEBEB OLANLAR - kainatingunesi.com

SON NEFESTE ÎMÂNSIZ GİTMEĞE SEBEB OLANLAR

ON ŞEY, SON NEFESDE ÎMÂNSIZ GİTMEĞE SEBEB OLUR:

1- Allahü teâlânın emrlerini ve yasaklarını öğrenmemek.

2- Îmânını ehl-i sünnet i’tikâdına göre düzeltmemek.

3- Dünyâ malına, rütbesine, şöhretine düşkün olmak.

4- İnsanlara, hayvanlara, kendine zulm, eziyyet etmek.

5- Allahü teâlâya ve iyilik gelmesine sebeb olanlara şükr etmemek.

6- Îmânsız olmakdan korkmamak.

7- Beş vakt nemâzı vaktinde kılmamak.

8- Fâiz alıp-vermek.

9- Dînine bağlı olan müslimânları aşağı görmek. Bunlara gerici gibi şeyler söylemek.

10- Fuhş sözleri, yazıları ve resmleri; söylemek, yazmak ve yapmak.