TEYEMMÜM - kainatingunesi.com

TEYEMMÜM

Teyemmüm, toprakla temizlenmek demekdir. Abdest almak veyâ gusl etmek için, su bulunmazsa veyâ su olduğu hâlde kullanılması mümkin olmayan durumlarda, temiz toprak, kum, kireç ve taş gibi toprak cinsinden temiz bir şey ile hanefîde vakt girmeden önce de teyemmüm edilir. Diğer üç mezhebde, vakt girmeden önce câiz değildir.

Teyemmüm, abdest ve gusl için bir kolaylıkdır. Dînimizde, toprak ile teyemmüm de, su ile temizlenmek gibidir. Dînimiz bir çok kirliliğin toprak ile temizlenebileceğini açıkça bildirmekdedir.

Teyemmümü gerekdiren başlıca hâller şunlardır:

1- Abdest ve gusl için temiz su bulamamak (Şehrde her zemân su aramak farzdır).

2- Su kullanmaya mâni’ olan hastalık, su kullanınca soğukdan ölmek veyâ hasta olmak tehlükesi bulunmak.

3- Suyun yanında düşman veyâ yırtıcı, zehrli hayvan bulunmak.

4- Hapisde olup, su kullanamamak.

5- Ölümle tehdîd edilmek.

6- Yolcu olup, yanında içme suyundan fazla su bulunmamak.

7- Kuyudan su çıkarmak imkânı olmamak.

Teyemmümün Farzları

Teyemmümün farzı üçdür: Abdest almak için ve gusl etmek için, teyemmüm aynıdır. Yalnız niyyetleri farklıdır. Abdest için yapılan teyemmüm ile gusl edilmiş olmaz. Aynı teyemmümün gusl için de sahîh olması için, gusl için de niyyet etmek lâzımdır.

1- Niyyet etmek. 2- İki elin içini temiz toprağa sürüp, yüzün temâmını mesh etmek. 3- Elleri temiz toprağa vurup, önce sağ ve sonra sol kolu mesh etmek.

Teyemmümün farzı ikidir, diyenler de vardır. İkinci ve üçüncü farzı bir farz olarak söylemekdedirler. İki şekli de doğrudur.

Teyemmümün Sünnetleri

1- Besmele ile başlamak.

2- Toprağa avucun içini koymak.

3- Avucları toprak üzerinde ileri ve geri çekmek.

4- Avucda toprak varsa, toprak kalmayıncaya kadar, iki eli, baş parmakları ile birbirine çarpmak.

5- Elleri toprağa koyarken parmakları açmak.

6- Evvelâ yüzü, sonra sağ kolu, sonra sol kolu mesh etmek.

7- Abdest alır gibi, çabuk yapmak.

8- Kollarda ve yüzde mesh edilmedik yer kalmamak.

9- Teyemmümden önce, umduğu yerde su aramak.

10- Elleri, toprağa vurarak, kuvvetle koymak.

11- Kolları, yukarıda anlatılan şeklde mesh etmek.

12- Parmakların arasını mesh etmek ve bunu yaparken yüzüğünü oynatmak.