. - kainatingunesi.com

YAŞAR DOĞU

  Türk gü­re­şi­nin en bü­yük şam­pi­yon­la­rın­dan Ya­şar Do­ğu, 8 Ocak 1961’de kalp kri­zi geçirerek An­ka­ra’da ve­fât et­miş­tir...

ALİ BİN HARB EL-MUSULÎ

 ALİ BİN HARB EL-MUSULÎ Hadîs âlimi. Musul’un mesnedi (dayanağı) diye meşhûrdur. Edebiyat ve târih âlimidir. Künyesi Ebü’l Hasen’dir. Neseb...