. - kainatingunesi.com

Muhammed b. Şîrîn Hazretleri

Muhammed b. Şîrîn Hazretleri Babası Şîrîn hazretleri; Resûlullaha hizmet eden, Enes b. Mâlikim (r.a.) azâdlısıydı. Anneciği Safiye ise; M...

Râbiatü’l-Adeviye Hazretleri

Râbiatü’l-Adeviye Hazretleri Doğduğu gece babasının evinde hiç nesne bulunmadı!.. Babası, Derviş İsmail idi. Evde birşey bulunmamasına; ana...