. - kainatingunesi.com

REZİL OLURSUN

Sultan ll. Bâyezid Hân, Fatih Sultan Mehmed Hânın büyük oğludur. Son derece âdil, merhametli, ilim, takva ve vakar sahibi bir kişiliğe sâhip...
dua ibadettir

DUA EDERKEN…

DUA EDERKEN... Dua ederken, kabul olunacağına inanmak lazımdır. “Ben kötü bir kulum, şu kadar zamandır dua ediyorum da n’oldu? Bir netice a...

MUHAMMED BİN HASEN EL-EZDÎ

MUHAMMED BİN HASEN EL-EZDÎ Nahiv ve lügat âlimi, meşhûr edîb ve şâir. İsmi, Muhammed bin Hasen bin Düreyd bin Atâhiye el-Ezdî, el-Basrî’dir...