. - kainatingunesi.com
Regaib kandili

Mübarek üç aylar ve Regâib Kandili

Mübarek üç aylar ve Regâib Kandili: Bu ve buna benzer kıymetli gün ve gecelerin bereketine kavuşabilmemiz için, tövbenin şartlarına dikkat e...
Receb ayı

Receb ayında hareketsiz kalanlar

“Allahü teâlânın sevgili kullarından bir grup vardır ki, onlara Recebi derler..." Sual: Receb ayında, Allahın sevgili kulları varmış ve R...
bilmemek özür değil, günah olur

Bilmemek özür değil günah olur!..

Mükellef olan Müslümanın, Allahü teâlânın sıfât-ı zâtıyyesini ve sıfât-ı sübûtiyyesini, doğru bilmesi lâzımdır. Magnisavîzâde Mehmed Efen...

MUTARRİF BİN ABDULLAH

MUTARRİF BİN ABDULLAH Tâbiînden hadîs ve fıkıh âlimi. İsmi Mutarrif bin Abdillâh bin Eş-Şihhîr bin Avf bin Ka’b bin Vikdân bin Kureyş olup ...

İBN-İ ZAGÛNÎ (Ali bin Abdullah)

İBN-İ ZAGÛNÎ (Ali bin Abdullah) Kelâm, hadîs, kıraat, ferâiz, târih ve Hanbelî mezhebi, fıkıh âlimi, vâ'iz. Künyesi Ebü'l-Hasen olup, ismi,...