. - kainatingunesi.com

TÜRK ADALETİ

Büyük ve uzun ömürlü devletler üstün adaletle kâimdir. Zulüm üzerine kurulmuş devlet ve imparatorluklarda olmuş ise de ömürleri kısa sürmüş...

BEKR EZ-ZERENCERÎ

BEKR EZ-ZERENCERÎ Mâverâünnehr'de yetişen Hanefî mezhebi âlimlerinden. İsmi, Bekr bin Muhammed bin Ali el-Ensârî olup, künyesi Ebü'l-Fadl'd...