. - kainatingunesi.com

Osmanlı kuvvetlerinin karakteri

Osmanlı Ordusu, teşkilât ve disiplin bakımından diğer milletlerin ordularından çok üstündü. Gerek Kapıkulu Askerleri ve gerekse Timarlı S...