. - kainatingunesi.com

İSTANBUL’UN İŞGALİ

13 Kasım 1918’deki, Mondros Mütarekesi’nden 12 gün sonra itilaf devletlerinin 55 adet harp gemisi, İstanbul Boğazı’na demirledi. 16 Mart 19...
Regaib kandili

Mübarek üç aylar ve Regâib Kandili

Mübarek üç aylar ve Regâib Kandili: Bu ve buna benzer kıymetli gün ve gecelerin bereketine kavuşabilmemiz için, tövbenin şartlarına dikkat e...
Receb ayı

Receb ayında hareketsiz kalanlar

“Allahü teâlânın sevgili kullarından bir grup vardır ki, onlara Recebi derler..." Sual: Receb ayında, Allahın sevgili kulları varmış ve R...

Tefekkür

Mustafa Necati Özfatura tarafından derlenen "TEFEKKÜR" isimli kitaptan alınmıştır: Tefekkür, Allahü teâlânın varlığını birliğini ve yarattı...

Habib b. Ebî Sâbit Hazretleri

Habib b. Ebî Sâbit Hazretleri Kûfe’de yetişen fakîhlerin (İslâm hukuku âlimlerinin), en büyüklerinden... O kadar ki; imâm A’zamın hocası Ha...