. - kainatingunesi.com

ABDULLAH BİN AHMED ABDÂN AHVÂZÎ

ABDULLAH BİN AHMED ABDÂN AHVÂZÎ Hadîs âlimi. Yüzbin hadîs-i şerîfi ezberden bilirdi. Herkesin, bilmediklerini sormak için ziyâretine geldik...

MUHAMMED BİN MESLEME

MUHAMMED BİN MESLEME  Eshâb-ı kirâmın meşhûrlarından. Yaklaşık olarak 588 yıllarında Medine’de doğdu. 43 (m. 664) senesinde Medine’de vefât...