. - kainatingunesi.com

Savcılar neci idi?

Mahkemelerde ilk defa savcılar görüldüğünde, halk buna bir mana veremedi. Dâvâcı ve dâvâlı durur iken, savcılar neci idi? Ceza davalarına...

ABDULLAH BİN DÎNAR

ABDULLAH BİN DÎNAR Tâbiînin büyük hadîs âlimlerinden. Künyesi Ebû Abdurrahmân el-Umrî, el-Medenî”dir. Doğum târihi kesin olarak bilinmemekt...