. - kainatingunesi.com

MİMŞÂD ED-DÎNEVERÎ

 MİMŞÂD ED-DÎNEVERÎ Evliyânın büyüklerinden. Irak âlimlerinden olup, ilimde zamanın bir tanesiydi. Riyâzet, hizmet, müşâhedede, hâl ve hare...

Batı’nın gerçek yüzü

Yazar: M. Necati Özfatura Batılı bazı şahsiyetlerin İslamiyet ve Müslümanlar için söylediklerinden bir kısmına dahi bakmamız gerçek yüz...