. - kainatingunesi.com

FUDAYL BİN IYÂD

 FUDAYL BİN IYÂD Evliyânın büyüklerinden. Künyesi, Ebû Ali’dir. Semerkant’ta Ebyurd kasabasının Ferdin köyünde 107 (m. 726) yılında doğdu. ...

KUTEYBE BİN SA’ÎD ES-SEKAFÎ

 KUTEYBE BİN SA’ÎD ES-SEKAFÎ Büyük hadîs âlimlerinden. İsmi Yahyâ, künyesi Ebû Recâ, lakâbı Kuteybe’dir. İsminin Ali olduğu da söylenmiştir...

ABDULLAH ER-RÂZÎ

ABDULLAH ER-RÂZÎ Evliyânın büyüklerinden. Künyesi, Ebû Muhammed olup, ismi Abdullah bin Muhammed bin Abdullah bin Abdurrahmân eş-Şa’rânî’di...