. - kainatingunesi.com
Regaib kandili

Mübarek üç aylar ve Regâib Kandili

Mübarek üç aylar ve Regâib Kandili: Bu ve buna benzer kıymetli gün ve gecelerin bereketine kavuşabilmemiz için, tövbenin şartlarına dikkat e...
Receb ayı

Receb ayında hareketsiz kalanlar

“Allahü teâlânın sevgili kullarından bir grup vardır ki, onlara Recebi derler..." Sual: Receb ayında, Allahın sevgili kulları varmış ve R...
bilmemek özür değil, günah olur

Bilmemek özür değil günah olur!..

Mükellef olan Müslümanın, Allahü teâlânın sıfât-ı zâtıyyesini ve sıfât-ı sübûtiyyesini, doğru bilmesi lâzımdır. Magnisavîzâde Mehmed Efen...

HAVFÎ (Ali bin İbrâhim)

HAVFÎ (Ali bin İbrâhim) Tefsir, nahiv ve edebiyat âlimi. Künyesi Ebü'l-Hasen olup, ismi Ali bin İbrâhim bin Sa'îd bin Yûsuf dur. Doğum yeri...

SÂLİM MEVLÂ EBÛ HUZEYFE

 SÂLİM MEVLÂ EBÛ HUZEYFE Eshâb-ı kirâm’ın meşhûrlarından. Kur’ân-ı kerîm’i en güzel okuyan ve tamamını hıfz edenlerindendir. İsmi Sâlim Mev...

KÂDI EBÛ YA’LÂ (Abdullah bin Ali)

KÂDI EBÛ YA’LÂ (Abdullah bin Ali) Hadîs ve Hanbelî mezhebi fıkıh âlimi, kadı. Künyesi Ebü'l-Kâsım olup, ismi, Abdullah bin Ali bin Muhamme...