. - kainatingunesi.com

AHMED BİN MUHAMMED EL-GÜLÂBADÎ

AHMED BİN MUHAMMED EL-GÜLÂBADÎ Mâverâünnehr illerinden Buhârâ’da yetişen hadîs âlimlerinden. Adı, Ahmed bin Muhammed bin Hüseyn bin Hasen b...