. - kainatingunesi.com

EBÛ AMR DIMEŞKÎ

EBÛ AMR DIMEŞKÎ Şam evliyâsının büyüklerinden. Ebû Abdullah-ı Celâ ve Zünnûn-i Mısrî’nin talebeleriyle sohbet etti. Şam’da yaşayıp 320 (m. ...

RECÂ BİN HAYVE

 RECÂ BİN HAYVE Tâbiînden büyük bir fakîh (İslâm, Hukuku âlimi). Doğum tarihi bilinmemektedir. 112 (m. 730) târihinde vefât etti. Künyesi, ...

İmam Ali Rızâ Hazretleri

İmam Ali Rızâ Hazretleri Oniki İmamın 8incisi. Ehl-i Beyt’ten, Musâ Kâzım hazretle­rinin oğlu; Muhammed Cevâd Taki’nin babası... Büyük de...