. - kainatingunesi.com

AHMED BİN ABDÜLCEBBÂR EL-UTÂRİDÎ

 AHMED BİN ABDÜLCEBBÂR EL-UTÂRİDÎ İslâm tarihçilerinden. İsmi Ahmed bin Abdülcebbâr bin Muhammed bin Umeyr bin Utârid et-Temîmî el-Utâridî ...

HAMMÂD BİN EBÎ SÜLEYMÂN

 HAMMÂD BİN EBÎ SÜLEYMÂN Tâbiînin büyüklerinden meşhûr fıkıh âlimi. İmâm-ı a’zam’ın hocasıdır. Künyesi Ebû İsmâil’dir. Doğum târihi bilinme...