. - kainatingunesi.com

HİLÂFET

HİLÂFET Anadolu velîlerinden Abdullah Mekkî Erzincânî (rahmetullahi teâlâ aleyh) Erzincan'ı şereflendirince insanlar akın akın ziyâ...

Abdullah b. İdris Hazretleri

Abdullah b. İdris Hazretleri Hadîs-i Şerif, fıkıh ve mırâat imamlarından.. 120h yılında, Kûfe’de doğdu. Âlimi çok, bir âileye mensuptu. İ...