. - kainatingunesi.com
Regaib kandili

Mübarek üç aylar ve Regâib Kandili

Mübarek üç aylar ve Regâib Kandili: Bu ve buna benzer kıymetli gün ve gecelerin bereketine kavuşabilmemiz için, tövbenin şartlarına dikkat e...
Receb ayı

Receb ayında hareketsiz kalanlar

“Allahü teâlânın sevgili kullarından bir grup vardır ki, onlara Recebi derler..." Sual: Receb ayında, Allahın sevgili kulları varmış ve R...
bilmemek özür değil, günah olur

Bilmemek özür değil günah olur!..

Mükellef olan Müslümanın, Allahü teâlânın sıfât-ı zâtıyyesini ve sıfât-ı sübûtiyyesini, doğru bilmesi lâzımdır. Magnisavîzâde Mehmed Efen...

ABDÜLAZİZ BİN ABDULLAH (El-Mâcîşûn)

 ABDÜLAZİZ BİN ABDULLAH (El-Mâcîşûn) Tâbiînin meşhûr hadîs ve fıkıh âlimlerinden. Adı, Abdülazîz bin Abdullah bin Ebû Seleme et-Teymî’dir. ...

DİN GAYRETİ

Din Gayreti Tebe-i tâbiînin büyüklerinden Abdullah bin Mübârek (rahmetullahi teâlâ aleyh) hazretlerinin din gayreti çoktu. Allahü teâ...