. - kainatingunesi.com

EBÛ NUAYM İSFEHÂNÎ

EBÛ NUAYM İSFEHÂNÎ Büyük hadîs âlimlerinden. Künyesi, Ebû Nuaym İsfehânî'dir. İsfehân'ın ma'nâsı, askerlerin toplandığı yer demektir. Bu şe...