. - kainatingunesi.com

SA’D BİN UBADE

 SA’D BİN UBADE Eshâb-ı kirâm’ın meşhûrlarından. Ensârdan olup, cömertlikte benzeri yoktu. Künyesi Ebû Sabit ve Ebû Kays’dır. Lakabı Seyyid...

AĞLAMAK

Ağlamak Meşhûr velîlerden Ahmed bin Ebü’l-Havârî (rahmetullahi teâlâ a- leyh) buyurdular ki: "Ağlamanın en güzeli ve iyisi, İslâma uy...

AHDE VEFÂ – EMÂNET

Ahde Vefa - Emanet Büyük velîlerden İbn-i Nüceyd (rahmetullahi teâlâ aleyh) Allahü teâlâdan, O'nun rızâsından başka bir şey istemeyec...