. - kainatingunesi.com

Türk akıncıları

Osmanlı Türklerinin hafif süvari kuvvetlerine Akıncı ismi virilirdi. Bunlar pek seri hareket ettikleri için bu isimle adlandırılmışlardı. Or...

MUHAMMED BİN HASEN RÂZÂNÎ

MUHAMMED BİN HASEN RÂZÂNÎ Kıraat, Arabî ilimler ve Hanbelî fıkıh âlimi. Künyesi Ebû Abdullah olup, ismi Muhammed bin Hasen bin Ca'fer'dir. ...