. - kainatingunesi.com

KUDÂME BİN CA’FER

KUDÂME BİN CA’FER Mantık, belâgat, ahbâr âlimi. Künyesi, Ebü’l-Ferec olup, adı, Kudâme bin Ca’fer bin Kudâme’dir. Kudâme bin Ca’fer önceler...

EBÜ’L-HASEN CÛSUKİ

EBÜ'L-HASEN CÛSUKİ Irak velilerinin büyüklerinden. Ebü'l-Hasen künyesi olup, Dicle kenarında bir belde ve doğduğu yer olan Cûsuk'a nisbetle...

Bize Turkey Demeyin!

İngilizlerin, Turkey demesinden bazıları rahatsız oluyor. “Turkey demeyin, Türkiye deyin!” kampanyaları başlatılıyor. Malum, Turkey aynı zam...