. - kainatingunesi.com
Regaib kandili

Mübarek üç aylar ve Regâib Kandili

Mübarek üç aylar ve Regâib Kandili: Bu ve buna benzer kıymetli gün ve gecelerin bereketine kavuşabilmemiz için, tövbenin şartlarına dikkat e...
Receb ayı

Receb ayında hareketsiz kalanlar

“Allahü teâlânın sevgili kullarından bir grup vardır ki, onlara Recebi derler..." Sual: Receb ayında, Allahın sevgili kulları varmış ve R...
bilmemek özür değil, günah olur

Bilmemek özür değil günah olur!..

Mükellef olan Müslümanın, Allahü teâlânın sıfât-ı zâtıyyesini ve sıfât-ı sübûtiyyesini, doğru bilmesi lâzımdır. Magnisavîzâde Mehmed Efen...

TÜRKLERLE ARAPLAR’IN HİKÂYESİ

Yazar: Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci Müslüman halklardan birbiriyle en çok iç içe girmiş olanı Türklerle Araplardır. Bugün Arapların çoğu, İ...

ÜBEYY BİN KA’B (r.a.)

 ÜBEYY BİN KA’B (r.a.) Eshâb-ı kirâmdan, Hazrec kabilesinin Hudeyle kolundan. Doğum târihi kesin olarak bilinmemektedir. 35 (m. 656) senesi...