. - kainatingunesi.com

ABDULLAH BİN MUHAMMED EL-FAKÎH

ABDULLAH BİN MUHAMMED EL-FAKÎH Şâfiî mezhebi âlimlerinden. Hadîs ve fıkıh âlimlerinin meşhûrlarındandır. İsmi, Abdullah bin Muhammed bin Zi...

YAHYÂ BİN ADEM EL-KÛFÎ

YAHYÂ BİN ADEM EL-KÛFÎ Kırâat, hadîs, fıkıh ve tefsîr âlimi. Yüzbin hadîs-i şerîfi râvileriyle birlikte ezberden bilirdi. Ebû Muît ailesini...