16 Türk devleti ve tarihleri TARİH 16 Türk devleti ve tarihleri

1-Büyük Hun İmparatorluğu=      M.Ö.204 M.S,216
2-Batı Hun İmparatorluğu=      M.S.48-216
3-Avrupa Hun İmparatorluğu=      375-454
4-Ak Hun İmparatorluğu=      420-562
5-Göktürk İmparatorluğu=      552-743
6-Avar (Apar) İmparatorluğu=      565-803
7-Hazar İmparatorluğu=      651-983
8-Uygur Devleti=      744-1335
9-Karahanlılar Devleti=      940-1040
10-Gazneliler Devleti=      963-1183
11-Büyük Selçuklu Devleti=      1040-1157
12-Harzemşahlar Devleti=      1157-1231
13-Altınordu Devleti=      1236-1502
14-Büyük Timur Devleti=      1368-1501
15-Babür Devleti=      1526-1858
16-Osmanlı Devleti=      1299-1922