- kainatingunesi.com 17. yüzyıl sonuna kadar dünyaya ilaç satıyorduk

Sultan IV. Murad Hân devrinde, Osmanlı Devleti’nin XVII. sonuna kadar, dünyaya ilâç sattığımızı duydunuz mu?

İstanbul’da 700 doktor, 80 göz doktoru, 700 operatör, 794 şifalı çiçek ve yiyecek yapanlar (eczacı) vardı. Aynı tarihte  İstanbul’da dokuz hastahane mevcuttu. Bunlardan Fatih, Süleymaniye, Sultan Ahmet, Haseki Sultan Hastahaneleri ve bir çok şubeleri faaliyette idi. Ayrıca Dar’ül-cünûn (Akıl hastahanesi)nde akıl hastaları özel usulle tedâvi edililiyordu.

II. Bayezid Hân, Akkirman seferine giderken, 1485 yılında Avrupa’da eşi olmayan muhteşem Bimâristan’ın (Hastahanenin) temelini attı. Bu eser iki senede bitirildi. Almanların meşhur mimarı Frederi Şöl, bu binanın on yedinci yüzyılda örnek olduğunu, Bradford, Stutgart, Berlin, Anvers ve Londra hastahanelerinin bu Türk eserini taklid ederek yapıldıklarını kaydeder.

11.07.2018 – www.turktakvim.com