Abdestin Sünnetleri - kainatingunesi.com

Abdestin Sünnetleri

Abdestin sünnetleri on sekizdir:

1 — Abdeste başlarken, Besmele okumak.

2 — Elleri, bilekleri ile beraber, üç kerre yıkamak.

3 — Ağzı, ayrı ayrı su ile üç kerre yıkamak. Buna (Mazmaza) denir.

4 — Burnu, ayrı ayrı su ile, üç kerre yıkamak. Buna (İstinşak) denir.

5 — Kaşların, sakalın, bıyığın altındaki görünmeyen deriyi, yüzü yıkarken ıslatmak.

6 — Yüzünü yıkarken iki kaşın altını ıslatmak.

7 — Sakalın, sarkan kısmını mesh etmek.

8 — Sakalın, sarkan kısmının içine, sağ elin yaş parmaklarını tarak gibi sokmak (hilâllemek).

9 — Dişleri, birşey ile oğmak, temizlemek. [Misvâk kullanmak, mühîm sünnetdir.]

10 — Başın her tarafını bir kerre mesh etmek.

11 — İki kulağı, bir kerre mesh etmek.

12 — Enseyi, üçer bitişik parmakla, bir kerre mesh etmek.

13 — El ve ayak parmaklarının arasını tahlîl etmek.

14 — Yıkanacak yerleri, üç kerre yıkamak.

15 — Yüzü yıkayacağı zemân kalb ile niyyet etmek.

16 — Tertîb. Ya’nî sıra ile yıkamak.

17 — Delk. Yıkanan yerleri oğmak.

18 — Müvâlât. Her uzvu birbiri arkasından çabuk çabuk yıkamak.