AKÎKA KESMEK - kainatingunesi.com

AKÎKA KESMEK

Akîka, çocuk nimetine karşılık, Allahü teâlâya şükr etmek niyyeti ile hayvan kesmekdir.
Çocuğa nafaka vermesi vâcib olan kimsenin, yedinci günü isim koyması ve
başını kazıyıp, saçının ağırlığı kadar, erkek için altın veya gümüş, kız için gümüş sadaka
vermesi ve kendi malından, erkek için iki, kız için bir akîka hayvanı kesmesi,
Hanefî’de müstehabdır.
Akîka hayvanı, kurbanlık hayvan gibi olmalıdır. Sonra da kesilebilir. [Her zaman kesilebilir.
Kurban bayramında da kesilebilir. Resûlullahın “sallallahü aleyhi ve sellem”
nübüvvetden sonra, kendisi için akîka kesdiği (Şir’a)da yazılıdır. Ölü olarak doğana
isim konmaz ve akîkası kesilmez.] Etlerinden, kesen yiyebilir ve pişmiş veya çiğ olarak
zengin, fakîr herkese verebilir.
Akîka, çocukları belâlardan, hastalıklardan korur. Kıyâmetde, anaya, babaya, ayrı
bir şefâat ederler. (Mevâhib-i ledünniyye) birinci cildde diyor ki, (Hicretin sekizinci
yılında İbrâhîm dünyâya gelince, yedinci günü, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”
İbrâhîmin başını tıraş ettirip, saçının ağırlığı kadar gümüş sadaka verdi ve akîka olarak
iki koç kesdi. Saçlarını gömdü.)