Akıl nedir, her akla güvenilir mi? Akıl nedir, her akla güvenilir mi?

Akıl; anlayıcı bir kuvvettir. Hakkı bâtıldan, iyiyi kötüden faydalıyı zaralıdan ayırt etmek için yaratılmıştır.
Akıl, başlıca iki kısımdır. Selîm akıl ve sakîm akıl, Tam selim akıl, hiç yanılmaz ve hata etmez. Pişman olacak hiçbir harakette bulunmaz. Böyle akıl, ancak peygamberlerde bulunur. Onlar, pişman olacak, zarar görecek birşey yapmamışlardır.

Sakîm akıllar, bunların aksi ve tam tersi olan akıldır. Düşündükleri ve yaptıkları işlerde yanılır. Üzüntüye, pişmanlığa, zarara, sıkıntıya sebep olur.

Akıl ile zekâyı birbirine karıştırmamalıdır. Zekâ; sebep ile netice arasında bağlılıkları bulnmak, benzeyiş ve ayrılışları anlamaktır. Zekâ; düşünebilmek kuvvetidir. Her zeki kimseyi akıllı sanmak doğru olmaz. 
Din işleri sadece akıl üzerine kurulamaz. Çünkü akıl, bir kararda kalmaz. Herkesin aklı birbirine uymadığı gibi, bir adamın aklı, bazen doğruyu bulur, bazan yanılır. En akıllı denilen kimse din işlerinde değil, mütehassısı olduğu dünya  işlerinde bile  çok hata eder. Çok yanılan bir akla nasıl güvenilebilir?

Din bilgilerinde, hangi alimin bilgisine güvenilebilir? Elbette en büyük ve ilmi çok ve fen kollarında tedkîk ve tecrübe sahibi olan âlime daha çok güvenilir. Bunun üstünde, başka bir âlim bulunursa ona itimat elbette daha çok olur.

Tam İlmihal-Seadeti Ebediyye, s405