ALÎ ÛŞÎ “rahmetullahi teâlâ aleyh” - kainatingunesi.com

 ALÎ ÛŞÎ “rahmetullahi teâlâ aleyh”

120 — ALÎ ÛŞÎ “rahmetullahi teâlâ aleyh”: Babası Osmândır. [569] da (Sirâciyye) fetvâ kitâbını ve ayrıca Ehl-i sünnet i’tikâdını bildiren (Emâlî kasîdesi)ni yazdı. Fergânelidir. 575 [m. 1180] de vefât etdi.