Allah korkusu ve Allah sevgisi - kainatingunesi.com

Allah korkusu ve Allah sevgisi, insanları seâdete ve huzûra kavuşturan iki kanat gibidir.

Allahtan korkan bir kimse, O’nun emirlerini yapmaya, yasaklarından sakınmaya titizlikle çalışır. Hiç kimseye kötülük yapmaz. Kendine kötülük yapanlara sabır, yaptığı kusûrlara tövbe eder. Sözünün eri olur. Her iyiliği Allah için yapar. Kimsenin malına, canına, nâmûsuna göz dikmez. Çalışırken hile yapmaz. Alış-veriş ederken, kimsenin hakkını yemez. Herkese iyilik eder. Şüpheli şeylerden kaçınır. İlim ve ahlâk sahiplerine saygı gösterir. Arkadaşlarını sever ve kendini sevdirir. Kötü kimselere nasîhat verir. Onlara uymaz. Küçüklerine merhametli ve şefkatli olur. Misâfirlerine ikrâm eder. Kimseyi çekiştirmez. keyfi peşinde koşmaz. Zararlı ve hattâ fâidesiz birşey söylemez. Kmiseye sert davranmaz. Cömert olur. Malı ve mevki’i, herkese iyilik etmek için ister. Riyâkârlık, iki yüzlülük yapmaz. Kendini beğenmez. Allahü teâlânın, onu her an gördüğünü ve bildiğini düşünerek hiç kötülük yapmaz.O’nun emirlerine sarılır. Yasaklarından kaçar. İşte, Allahtan korkanlar milletine, memleketine böyle faydalı olur.

16.06.1990 – www.turktakvim.com