Allah'ın dua etmesi ne demektir? - kainatingunesi.com

Sual: Kur’an’da, Allah’ın Peygamber efendimize dua ettiği yazılıymış. Allah’ın dua etmesi ne demektir?

CEVAP
O âyet-i kerimenin meali şöyledir:
(Allah ve melekleri, Resule salât ediyor. Ey iman edenler, siz de salât edin!) [Ahzab 56]

Burada salât, dua demektir. Bu, kelime kelime Türkçe olarak söylenirse şöyle olur:
(Allah ve melekleri, Resule dua ediyor. Ey iman edenler, siz de dua edin!)

Tefsirlerde, (Allah’ın salât etmesi, rahmet etmek, meleklerinki dua etmek, müminlerinkiyse O’nun şefaatini talep etmektir) deniyor. Âyet-i kerimenin mealini yazarken, (Allah, Resulüne rahmet ediyor) diye yazılırsa, orijinali değiştirilmiş olur. Ancak burada (Allah’ın salât etmesi, rahmet etmesidir) diye açıklanabilir.

Kur’an-ı kerimde geçtiği gibi hadis-i şeriflerde de, (Allah salât eder)ifadesi geçmektedir. Bir hadis-i şerif:
(Bana bir salât getirene, Allah ve melekleri yetmiş kere salât getirir.) [İ. Ahmed]

Bunu yine Türkçe olarak kelime kelime söylersek, şöyle olur:
(Bana bir dua edene, Allah ve melekleri yetmiş kere dua eder.)

(Allah’ın dua etmesi ne demektir?) diye sorulursa, o zaman “rahmet etmesidir” diye açıklanır. Salât yerine rahmet yazılırsa âyet ve hadis değişmiş olur. Nitekim Herkese Lazım Olan İman kitabında da, (Allahü teâlâ, melekler ve her canlı, insanlara iyilik öğretene dua ederler) hadis-i şerifi bildiriliyor. Burada da, Allah’ın dua etmesi, rahmet etmesi demektir. Bu hadis-i şerifteki salât kelimesi Türkçe yazılmayıp da Arapça olarak salât diye yazılsa, Arapça bilmeyenler elbette anlamaz. Onun için Türkçe yazılıyor. Allah’ın salât etmesi, dua etmesi deyim hâlini almıştır. Deyimleri değiştirmek yanlış olur.

Mesela dualarda (Yâ Rabbî beni affet!) demek emir değildir, yalvarmadır. Ama Allah’ın (Namaz kıl, oruç tut!) demesi emirdir. Kelime, söyleyenin durumuna göre değişir. Allah’ın dua etmesiyle, meleklerin veya insanların dua etmesi aynı olmaz. Bu incelik bilinmeyince veya art niyet varsa, hata bulmak maksadıyla okunursa, Ehl-i sünnet âlimlerinin, bu meseleyi kitaplarında yanlış yazdıkları zannedilir.