AYASOFYA - kainatingunesi.com AYASOFYA ŞİİRİ MEHMET SÖZTUTAN

Bu nasıl hile, bu nasıl asırdır,
Göklerde mâtem var yarım asırdır,
Ayasofya öz yurdunda esirdir,

Ecdât rûhu kan ağlıyor mezarda,
Belâlar yağıyor bize ardarda!

Sen nazlı gelindin edâsı tatlı,
Nice dünür geldi, yaya hem atlı,
Akşemseddin, Fatih ve Ulubatlı,

Çeyizine yüz bin can baş verdiler,
Duvağına şanlı hilâl gerdiler.

Minberin söylemez, mihrabın suskun,
Bahçende yatanlar bizlere küskün,
Bu millet namusa, âra çok düşkün,

Nâmahreme seni kaptırmazlar ya,
Gam çekme, İnşallah ey Ayosofya.

Sultanahmet mahzun, İstanbul mahzun,
Âlem–i islâmı basıyor hüzün,
Hiç mi gülmez senin şu solgun yüzün?

İbâdet aşkıyle coşan mihrâbın,
Bir daha mı gerek, ol fethi mübin?

Mehmed Söztutan