BABA NASİHATİ - kainatingunesi.com

Bilinmez, gelecek neler getirir,
Bugünden hazırlan yarına oğul!
Ecel gelir bir gün alıp götürür,
Güvenme dünyanın varına oğul!

Sâlih insanlarla eyle ülfeti!
Şikâyet sebebi yapma külfeti!
Hâk yoluna sarfet bütün serveti!
Dikkat et ebedî kârına oğul!

Sapıtma yolunu varlık olunca!
Sakın isyân etme darlık gelince!
Helâl rızık kazan kendi hâlince!
Yaklaşma Cehennem nârına oğul!

Tefekkür eyleyip yürekten inle!
Elinle, dilinle kötüyü önle!
Düşkünleri yokla, derdini dinle!
Kulak ver mazlumun zârına oğul!

Dertli Mahmut söyler kelâm-ı kibâr,
Şu fânî dünyaya etme i’tibâr!
Her işte dîne uy, ölene kadar,
Bu sözüm getmesin zoruna oğul!
Mahmut Anılan