Başarılı olmanın prensipleri: 16 Madde - kainatingunesi.com

Otuz Yıllık Çalışmalarım Esnasında Başarılı Olmak İçin Uygulamaya Çalıştığım Prensiplerimden Bazıları Şunlardır:

1. Holding’de çalışan herkesin, işinin sahibi olduğunu anlatmaya uğraştım. Yani holdingi sahiplenmedim, holding benim demedim. Başarımızın sırrının sen ben değil, biz olduğuna inandırmaya çalıştım.

2. Selahiyyet verdiğim arkadaşlara kendimden daha çok güvendim. Onların yalnız bana değil, ahirette de Yüce Allah’a vereceği hesaba göre çalışmasını anlattım.

3. Holding imkânlarından ve arkadaşlarımın çalışmalarından milyonda bir kendi mefaatimi düşünmedim.

4. Görevi ne olursa olsun herkesi kendimden daha kıymetli gördüm. Kimseyi incitmemeye çalıştım.

5. Bütün çalışanları dünya ahiret kardeşim olarak gördüm. Hiç kimseye işçi diye bakmadım.

6. Herkesin bütün isteklerine elimden geldiği kadar yardımcı oldum. Bazılarının hallerine bakarak karşılıksız yardımlarda bulundum.

7. Görevleri ne olursa olsun daima haklının yanında oldum. Hiç kimseyi diğerine ezdirmemeye çalıştım.

8. Hep vermeyi düşündüm, almak aklıma bile gelmedi. Menfaatimi hiç düşünmedim.

9. Bana en büyük hakaretlerde bulunanları affettim. Elimden gelen iyiliği yine yaptım.

10. Ömrümde hiç kimseyi incitmemeyi, herkese karşı güler yüzlü ve tatlı dilli olmayı elimden geldiği kadar yapmaya çalıştım.

11. Herkesin fikrine hak verdim. Sabırla dinledim. Sonunda doğru olanı söyledim.

12. Hayatın fâni olduğunu, asıl gayenin insanların duasına almaya ve Allah’ü teala’nın rızasını kazanmağa bağlı olduğunu anlattım.

13. Mümkün olduğu kadar kendimi aradan çektim. Herkesin başarılı olmasını bekledim.

14. Çok zarar ve sıkıntı çektim. Ama hiç kimsenin, yüzüne vurmadım, sabrettim.

15. En büyük başarımızın birlik ve beraberlikte olduğunu, kendimizi beğenmekten ve başkalarını hakir görmekten çok sakınmamız gerektiğini her zaman anlatmaya uğraştım.

16. Hayatım boyunca kânunlara uymağa çalıştım. Ve herkesin de uyması gerektiğini anlattım.

ENVER ÖREN- 29 MAYIS 200