BEŞ ADIM İLERİ - kainatingunesi.com

1974 Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında yüzbaşı olan Receb Özdemir anlatıyor:

“Gönüllü olan eratla birlikte harekâta hazır ol!” emrini aldığımda, bütün bölüğü içtimâya çağırdım. Yapacağım ilk iş, Kıbrıs’ta çarpışmaya istekli olanları tesbit etmek..

Yalnız, içtimadan önce, Kıbrıs’a götüreceklerimi tesbit için değişik bir metod uygulamaya karar vermiştim.. Açıkcası, gönüllü vatanseverler Kıbrıs’ta yaralanıp, şehit olurlarken, gönülsüzlerin burada keyif çatmalarına gönlüm râzı olmamıştı.

Onun için, önce kimin gönüllü kimin gönülsüz olduğunu ortaya çıkaracak, ondan sonra da savaşa, gönülsüz olanları götürecektim. Bu niyetle, içtima halindeki bölüğe emir verdim:

-Kıbrıs’a gitmeğe gönüllü olanlar beş adım öne çıksın!

Sözümü henüz bitirmiştim ki, bir de baktım, bütün bölük “rap” diye beş adım öne çıktı.

Emrimi yanlış anladılar sandım. Tekrar erata döndüm.

-Emrim yanlış anlaşıldı herhâlde. Savaşa gönüllü olarak katılmak isteyenler öne çıkacak!

Bütün bölük, tek vücud halinde gene beş adım ileri fırlamıştı.

Neticede anlamıştım ki; bu işte bir yanlışlık yoktur. Yanlışlık, eski Türk askerindeki cevherin, bugünkünün de içinde yatmakta olduğunu bir an için düşünemeyişimdeydi.

20.07.1988 – www.turktakvim.com