Beş Vakit Namaz - kainatingunesi.com

Beş Vakit Namaz

Namaz, Allahü teâlânın emridir. Allahü teâlâ, Kur’ân-ı kerîmde yüzden çok yerde “Namazı kılınız!” buyurmaktadır. Akıllı olan ve bülûğ çağına giren her müslümânın, hergün beş kerre namaz kılması, Kur’ân-ı kerîmde ve hadîs-i şerîflerde emredilmiştir.

Rûm sûresi onyedinci ve onsekizinci âyet-i kerîmelerinde meâlen: (Akşam ve sabah vakitlerinde Allahı tesbîh edin. Göklerde ve yeryüzünde olanların yaptıkları ve ikindi ve öğle vakitlerinde yapılan hamdler, Allahü teâlâ içindir) buyuruldu. Bekara sûresi ikiyüzotuzdokuzuncu âyetinde meâlen, (Namazları ve ikindi namazını koruyun! [Ya’nî namazları devamlı kılın!]) buyuruldu. Âyet-i kerîmede geçen tesbih ve hamdin, namaz demek olduğu tefsîr kitâblarında bildirilmiştir. Hûd sûresi yüzondördüncü âyetinde meâlen, (Gündüzün iki tarafında [öğle ve ikindi vakitlerinde] ve geceye yakın üç vakitde [akşam, yatsı ve sabâh vakitlerinde] gereği üzere namaz kıl! Doğrusu bu hasenât, [beş vakit namazın sevâbı, küçük] günahları mahveder. Bu, ibretle düşünenlere bir nasîhattir) buyuruluyor.

Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâm da buyurdu ki: (Allahü teâlâ kullarına hergün beş kerre namaz kılmayı farz etti. Güzel abdest alıp, bu beş namazı vakitlerinde kılan ve rükû’ ve secdelerini iyi yapanları, Allahü teâlâ afv ve magfiret eder).

Beş vakit namaz, kırk rek’at eder. Bunlardan onyedi rek’ati farzdır. Üç rek’ati vâcibdir. Yirmi rek’ati de sünnettir. Şöyle ki;

1– Sabah namazı: Dört rek’attir. Önce, iki rek’at sünneti, sonra iki rek’at da farzı kılınır. Bu sünnet, çok kuvvetlidir. Vâcib diyenler de vardır.

2- Öğle namazı: On rek’attir. Önce, dört rek’at ilk sünneti, sonra dört rek’at farzı, farzdan sonra da iki rek’at son sünneti kılınır.

3- İkindi namazı: Sekiz rek’attir. Önce, dört rek’at sünneti, sonra dört rek’at farzı kılınır.

4- Akşam namazı: Beş rek’attir. Önce üç rek’at farzı, sonra iki rek’at sünneti kılınır.

5- Yatsı namazı: Onüç rek’attir. Önce, dört rek’at sünneti, sonra dört rek’at farzı, sonra iki rek’at son sünneti, bundan sonra da üç rek’at (Vitir namazı) kılınır.

İkindi ve yatsının ilk sünnetleri (Gayr-ı müekkede)dir. Bunların ikinci rek’atlerinde otururken, (Ettehıyyâtü)den sonra (Allahümme salli) ve sonra, (Allahümme bârik) düâları sonuna kadar okunur. Ayağa kalkınca, üçüncü rek’atte, önce Besmele çekmeden, (Sübhâneke) okunur. Halbuki, öğle namazının ilk sünneti (Müekked)dir. Ya’nî, kuvvetle emrolunmuştur. Sevâbı daha çoktur. Birinci oturuşta, farzlarda olduğu gibi, yalnız (Ettehıyyâtü) okunup, sonra üçüncü rek’at için, hemen ayağa kalkılır. Kalkınca, önce Besmele çekip, doğruca (Fâtiha) okunur.

Öğlenin ve yatsının farzından sonra dört rek’at ve akşamın farzından sonra altı rek’at daha kılmak müstehâbdır, çok sevâbtır. Hepsini bir selâm ile veya iki rek’atte birer selâm ile kılabilir. Her iki şekilde de, ilk iki rek’atleri, son sünnetler yerine sayılır. Bu müstehab namazları, son sünnetlerden sonra ayrıca kılmak da olur.

Birinci rek’at namaza durunca, diğer rek’atlar ayağa kalkınca başlar ve tekrar ayağa kalkıncaya kadar devam eder. Son rek’at ise, selâm verinceye kadar devam eder. Çift rek’atlerde ikinci secdeden sonra oturulur.

Herbir rek’atte namazın farzları, vacibleri, sünnetleri, müfsitleri ve mekrûhları vardır. İleriki sahifelerde bunları (HANEFİ) mezhebine göre bildireceğiz.