BEŞ VAKİT NAMAZ - kainatingunesi.com

BEŞ VAKİT NAMAZ

Her gün beş kere namaz kılmak, Kur’ân-ı kerîm’de ve hadîs-i şerîflerde emredilmiştir.
Allahü teâlâ Rûm sûresi 17, 18. âyetlerinde, (Akşam ve sabah vakitlerinde
Allah’ı tesbih edin. Göklerde ve yeryüzünde olanların yaptıkları ve ikindi ve
öğle vakitlerinde yapılan hamdler, Allahü teâlâ içindir.) ve Bekara sûresi 239.
âyetinde, (Namazları ve ikindi namazını koruyun!) Yâni namazları devamlı kılın!
buyurdu. Âyet-i kerîmede geçen tesbih ve hamdin namaz demek olduğu tefsir kitaplarında
bildirilmiştir. Sevgili Peygamberimiz de; (Allahü teâlâ kullarına hergün beş
kere namaz kılmayı emretti. Güzelce abdest alıp, bu beş namazı vakitlerinde
kılan, rükû ve secdelerini iyi yapanları, Allahü teâlâ affeder, bağışlar) ve
(Kapınızın önünden akan bir suda her gün beş kere yıkanınca, üzerinizde
kir kalmayacağı gibi, beş vakit namaz kılanların hatâlarını da Allahü teâlâ
affeder) buyurdu.
Beş vakit namaz, kırk rek’at eder. Bunlardan onyedi rek’ati fazdır. Üç rek’ati vâcibtir.
Yirmi rek’ati de sünnettir. Şöyle ki:
1- Sabah namazı: Dört rek’attir. önce, iki rek’at sünneti, sonra iki rek’at de farzı
kılınır. Bu sünnet, çok kuvvetlidir. Vâcib diyenler de vardır.
2- Öğle namazı: On rek’attir. Önce, dört rek’at ilk sünneti, sonra dört rek’at
farzı, farzdan sonra da iki rek’at son sünneti kılınır.
3- İkindi namazı: Sekiz rek’attir. Önce, dört rek’at sünneti, sonra dört rek’at
farzı kılınır.
4- Akşam namazı: Beş rek’attir. Üç rek’at farz, sonra iki rek’at sünnet kılınır.
5- Yatsı namazı: Onüç rek’attir. Önce, dört rek’at sünneti, sonra dört rek’at farz,
sonra iki rek’at son sünnet, bundan sonra da üç rek’at “Vitir namazı” kılınır.
İkindi ve yatsının ilk sünnetleri (Gayr-ı müekkede)dir. Bunların ikinci rek’atlerinde
otururken, Ettehıyyâtü… den sonra, Allahümme salli âlâ… sonra… bârik… sonuna
kadar okunur. Ayağa kalkınca, üçüncü rek’atte, önce Besmele çekmeden, Sübhâneke…
okunur. Hâlbuki, öğle namazının ilk sünneti (Müekked)dir. Yâni, kuvvetle emrolunmuştur.
Sevabı daha çoktur. Bunda, birinci oturuşta, farzlarda olduğu gibi, yalnız
Ettehıyyâtü okunup, sonra üçüncü rek’at için, hemen ayağa kalkılır. Kalkınca, önce
Besmele çekip, doğruca Fâtiha okunur.
Öğlenin ve yatsının farzından sonra dört rek’at ve akşamın farzından sonra altı rek’at
daha kılmak müstehaptır, çok sevaptır. Hepsini bir selâm ile veya iki rek’atte birer selâm ile kılabilir. Her iki şekilde de, ilk iki rek’atleri, son sünnetler yerine sayılır. Bu müstehab namazları, son sünnetlerden sonra ayrıca kılmak da olur. Birinci rek’at namaza durunca, diğer rek’atlar ayağa kalkınca başlar ve tekrar ayağa kalkıncaya kadar devam eder. Son rek’at ise, selâm verinceye kadar devam eder. İki rek’atten az namaz olmaz. Akşamın farzı ile vitirden başka, her namaz, çift rek’atlidir. Çift rek’atlerde ikinci secdeden sonra oturulur. Her bir rek’atte namazın farzları, vâcibleri, sünnetleri, müfsidleri ve mekrûhları vardır. İlerideki sahifelerde bunları (Hanefî) mezhebine göre bildireceğiz.

Sabah Namazı
Sabah namazının önce, iki rek’at sünneti, sonra da iki rek’at farzı kılınır.
Önce kıbleye karşı dönülür. Sonra, kalbten, “Niyet ettim, Allah rızâsı için, bugünkü
sabah namazının sünnetini kılmaya, döndüm kıbleye” diye niyet edilip
iki rek’atli namaz gibi kılınır.
Selâmdan verildikten sonra, (Allahümme entesselâm…) denir. Farza kalkılır. [Yalnız
farz namazlara başlarken, erkekler kâmet okur.]
Sabah namazının farzı da, sünneti gibi kılınır. Farza da, kalb ile şöyle niyet edilir:
“Niyet ettim, Allah rızâsı için, bugünkü sabah namazının farzını kılmaya,
döndüm kıbleye.” Farzı da kılındıktan sonra Âyet-el-kürsî okunup tesbihât yapılıp
dua edilir.

Öğle Namazı
Öğle namazının önce, dört rek’atlik ilk sünneti kılınır. Kalb ile “Niyet ettim, Allah
rızâsı için, bugünkü öğle namazının ilk sünnetini kılmaya, döndüm kıbleye”
diye niyet edilir. Sabah namazının sünneti gibi iki rek’at kılınca, oturulup “Ettehıyyâtü”
okunur ve “Allahü Ekber” diyerek, üçüncü rek’atı kılmak için ayağa kalkılır.
Besmele çekilip, Fâtiha ve bir sûre okunur. Rükû ve secdeler yapılıp kalkılır. Dördüncü
rek’atte, üçüncü rek’at gibi kılınıp, secdelerden sonra oturulur. “Ettehıyyâtü, Allahümme
salli, Allahümme bârik, Rabbenâ âtina” duaları okunup, “Esselâmü
aleyküm ve rahmetullah” diyerek önce sağa, sonra da sol tarafa selâm verilerek,
sünnet tamamlanır. Öğle namazının farzı dört rek’attir. İlk sünnet gibi kılınır.
Öğle namazının iki rek’atlik son sünneti de, sabah namazının sünneti gibi kılınır.

İkindi Namazı
İkindi namazının önce, dört rek’atlik sünneti kılınır. Kılınışı, Öğle Namazının sünnetinin
kılınışı gibidir. Yalnız şu farkı vardır. İkinci rek’atte oturunca, “Ettehıyyâtü”
den sonra, “Allahümme salli ve Allahümme bârik” de okunur. Üçüncü rek’ate
kalkınca da, “Sübhâneke” okunduktan sonra, Eûzü-Besmele çekilip, Fâtiha ve bir
sûre okunur. Dördüncü rek’atte de, Fâtiha’dan sonra yine bir sûre okunur. Rükû ve
secdelerden sonra oturulur. “Ettehıyyâtü, Allahümme salli, Allahümme bârik, Rabbenâ
âtina” duaları okunup, “Esselâmü aleyküm ve rahmetullah” diyerek önce sağa, sonra
da sol tarafa selâm verilerek, sünnet tamamlanır.
İkindi namazının farzı da, öğle namazının farzı gibi kılınır.

Akşam Namazı
Akşam namazı beş rek’attir. Önce, üç rek’atlik farzı kılınır. İlk iki rek’ati sabah namazının
farzı gibi kılınır. İkinci rek’atte oturup, “Ettehıyyâtü” okunduktan sonra, üçüncü
rek’ate kalkılır. Besmele çekilip, “Fâtiha” okunur. Sonra, rükû ve secdeler yapılıp,
oturulur. “Ettehıyyâtü, Allahümme salli, Allahümme bârik ve Rabbenâ âtina”
duâları okunup, selâm verilir.
Akşam namazının iki rek’atlik sünneti de, sabah namazının sünneti gibi kılınır.

Yatsı Namazı
Yatsı namazı vitir ile birlikte onüç rek’attir. Önce, dört rek’atlik ilk sünneti, ikindi namazının
sünneti gibi kılınır.
Sonra, dört rek’atlik farzı, öğle ve ikindi namazlarının farzları gibi kılınır.
Yatsı namazının iki rek’atlik son sünneti de, sabah namazının sünneti gibi kılınır. Yalnız
hangi namaz kılınıyorsa, o namaza niyet edilir.
Vitir Namazı
Vitir namazı, üç rek’attir. Yatsı namazından sonra kılınır. Önce, kalb ile, “Niyet ettim, Allah
rızâsı için, bugünkü vâcib olan Vitir namazını kılmaya, döndüm kıbleye”
diye niyet edilir. İlk iki rek’ati, iki rek’atlik bir namaz gibi kılınıp oturulunca, “Ettehıyyâtü”
okunup, üçüncü rek’ate kalkılır. Üçüncü rek’atte Besmele çekilip, Fâtiha ve
bir zamm-ı sûre okuduktan sonra, eller kulaklara kaldırılıp, “ Allahü Ekber” diyerek
tekbir alınıp, eller tekrar bağlanır. Bundan sonra, iki kunut duası (Allahümme innâ
neste’inüke…) ve (Allahümme iyyâke na’büdü…) okunur. Kunut dualarını bilmeyen
üç kere istiğfar okur. Meselâ, “ Allahüm-mağfir lî” der. Yahut bir kere “Rabbenâ
âtinâ..” yi sonuna kadar okur. Sonra, rükû ve secdeler yapılır. Secdelerden sonra
oturup, “Ettehıyyâtü, Allahümme salli, Allahümme bârik ve Rabbenâ âtina”
duaları okunup, önce sağ, sonra da, sol tarafa dönerek, “Esselâmü aleyküm ve
rahmetullah” diyerek, selâm verilir.
Vitir namazı yalnız, Ramazanda cemâatle kılınır. Ramazanda yatsının farzını cemâatle
kılan, vitri de cemâatle kılar. Vitri cemâatle kılarken, üçüncü rek’ atta Fâtiha ve bir
sûre okunduktan sonra, tekbir alınır. İmâm ve cemâat kunut dualarını içinden okur. Rükû
ve secdeye varılıp oturulur. Selâm verilir.
Âkıl isen kıl nemâzı, çün se’âdet tâcıdır.
Sen nemâzı öyle bil ki, mü’minin mi’râcıdır!