Bidat sahipleriyle görüşmemelidir - kainatingunesi.com BİR BİLENE SORALIM
“Bidat sahipleri ile birlikte bulunmayınız! Onların kötülükleri, uyuz hastalığı gibi bulaşıcıdır.”
 Sual: İslâmiyette olmayıp sonradan çıkarılan ve ibadet diye yapılmasını teşvik edenlerle görüşmek, dinimiz açısından uygun olur mu?
Cevap: Bidat sahipleri ile görüşmeyi yasaklayan ve onlardan uzaklaşmayı emreden, Sahîh-i Müslimde Ebû Hüreyre hazretlerinin bildirdiği hadîs-i şerifte;
(Onlardan kaçınız! Sizi dalalete götürmesinler. Fitneye düşürmesinler) buyuruldu. Ebû Dâvud’un Abdullah ibni Ömer hazretlerinden haber verdiği hadîs-i şerifte;
(Hasta olurlarsa, ziyaretlerine gitmeyiniz!) buyuruldu. İbni Mâce’nin hazret-i Câbir’den haber verdiği hadîs-i şerifte;
(Karşılaşınca, onlara selam vermeyiniz!) buyuruldu. Ukaylî’nin Enes bin Mâlik hazretlerinden haber verdiği hadîs-i şerifte;
(Onlarla birlikte bulunmayınız! Onlarla birlikte yiyip içmeyiniz. Onlardan kız alıp vermeyiniz!) buyuruldu.
Bu hadîs-i şerif, bidat sahipleri ile arkadaşlık etmeyi, onlarla birlikte yiyip içmeyi, onlardan kız alıp vermeyi yasaklamaktadır. İbni Hibbân’ın bildirdiği hadîs-i şerifte de;
(Onların cenazelerinin namazını kılmayınız! Onlarla birlikte namaz kılmayınız!) buyuruldu.
“Şir’at-ül-islâm kitabında deniyor ki:
“Selef-i salihin, bidat ehli ile birlikte bulunmazdı. Çünkü hadîs-i şerifte; (Bidat sahipleri ile birlikte bulunmayınız! Onların kötülükleri, uyuz hastalığı gibi bulaşıcıdır) buyuruldu.”
Hindiyye ve Bahr-ür-râık kitaplarında deniyor ki:
“Zındıklar, bâtıniler, ibâhiler ve inanışları küfre sebep olan bütün mezhepsizler, putlara, heykellere ve yıldızlara tapınanlar gibi müşriktirler. Bu müşriklerle evlenmek haramdır.”
Ebû Ca’fer Muhammed Bâkır hazretleri buyuruyor ki:
“Münakaşa edenlerin yanında oturmayınız! Bunlar âyet-i kerimelere diledikleri gibi mana verirler.”
Bu hadîs-i şeriflerden ve kitaplardaki bilgilerden anlaşılıyor ki, Ehl-i sünnet olmayanın inanışı küfre sebep olursa, müşrik olur. Bunlarla nikâhlanmak ve kestiklerini yemek haram olur. Küfre sebep olmayanı, bidat ehli olup, bunlarla nikâhlanmak haram olmuyor. Nikâhları sahih oluyor ise de, bunlarla birlikte yaşamak, hatta selamlaşmak, hadîs-i şeriflerle yasak edildiği için, bunlarla evlenmemelidir.
Bidat sahipleri ile beraber bulunmanın zararları bu kadar çok olunca, onları sevmenin ve övmenin zararlarının ne kadar olacağını düşünmelidir.
Osman Ünlü – 25.02.2019