"Bize yalnız Kur'andan söyle!" - kainatingunesi.com Bize yalnız Kur'andan söyle
Tâbiîn-i kirâm’dan Muttarif bin Abdullah hazretleri, 95 (m. 713) yılında Basra’da vefat etmiştir.
Bu zât bir gün Efendimizin hadîs-i şerîflerini naklederek bir şey anlatıyordu.
Cemaatten biri;
“Bize yalnız Kur’ândan söyle!” deyiverdi.
Mübârek üzüldü!
Velâkin kızmadı.
O kişiye dönüp;
“Biz de zaten kendisine vahiy gelen ve murâd-ı ilâhîye tam vâkıf olan Hazret-i Peygamberin sözlerini naklederek Kur’ân-ı kerîmden bahsediyoruz” buyurdu.
● ● ●
Bu büyük zât, Arafat’ta vakfeye durmuştu.
Ellerini kaldırıp;
“Yâ Rabbî! Bu kullarının duâlarını, benim günahlarım sebebiyle reddetme, kabul et” diye yalvardı.
Sonra ağladı!
Gözyaşı döktü.
Hâlbuki o insanlar, bilhassa “onu vesîle ederek” duâ ederlerdi.
● ● ●
Yine bir cuma günü, kuşlar tatlı tatlı cıvıldaşıyarlardı.
Yanındakilere;
“Bu kuşlar ne diyor?” diye sordu.
“Bilmiyoruz” dediler.
Bunun üzerine;
“Bu kuşlar ‘Duâların ve tövbelerin kabul olunduğu bu mübârek güne selâm olsun!’ diyorlar” buyurdu.