BÜYÜK ÂLİMLER (SİLSİLE-İ ALİYYE) - kainatingunesi.com

BÜYÜK ÂLİMLER (SİLSİLE-İ ALİYYE)

Peygamber efendimiz “aleyhisselâm”
Ebubekr-i Sıddık “radıyallahü anh”
Selman-ı Farisi “rahmetullahi aleyh”
Kasım bin Muhammed “rahmetullahi aleyh”
Cafer-i Sadık “rahmetullahi aleyh”
Bayezid-i Bistami “rahmetullahi aleyh”
Ebul Hasan Harkani “rahmetullahi aleyh”
Ebu Ali Farmedi “rahmetullahi aleyh”
Yusuf-i Hemedani “rahmetullahi aleyh”
Abdülhalık-i Goncdüvani “rahmetullahi aleyh”
Arif-i Rivegeri “rahmetullahi aleyh”
Mahmud-i Encirfagnevi “rahmetullahi aleyh”
Ali Ramiteni “rahmetullahi aleyh”
Muhammed Bâbâ Semmasi “rahmetullahi aleyh”
Seyyid Emir Gilâl “rahmetullahi aleyh”
Seyyid Muhammed Behaeddin Buhari “rahmetullahi aleyh”
Alâüddin-i Attâr “rahmetullahi aleyh”
Yakub-i Çerhi “rahmetullahi aleyh”
Ubeydullah-i Ahrâr “rahmetullahi aleyh”
Kâdi Muhammed Zâhid “rahmetullahi aleyh”
Derviş Muhammed “rahmetullahi aleyh”
Hâcegi Muhammed Emkenegi “rahmetullahi aleyh”
Muhammed Bakibillah “rahmetullahi aleyh”
İmam-ı Ahmed Rabbani “rahmetullahi aleyh”
Muhammed Masum Faruki “rahmetullahi aleyh”
Seyfeddin Faruki “rahmetullahi aleyh”
Seyyid Nur Muhammed “rahmetullahi aleyh”
Seyyid Mazhar-ı Can-ı Canan “rahmetullahi aleyh”
Seyyid Abdullah Dehlevi “rahmetullahi aleyh”
Mevlana Halid-i Bağdâdi “rahmetullahi aleyh”
Seyyid Abdullah Şemdini “rahmetullahi aleyh”
Seyyid Tâhâ-yı Hakkâri “rahmetullahi aleyh”
Seyyid Muhammed Sâlih “rahmetullahi aleyh”
Seyyid Sıbgatullah-i Hizâni “rahmetullahi aleyh”
Seyyid Fehim-i Arvâsi “rahmetullahi aleyh”
Seyyid Abdülhakim-i Arvâsi “rahmetullahi aleyh”
Hüseyin Hilmi Işık Efendi “rahmetullahi aleyh”