Cehennem ateşinden uzaklaşmak için!.. - kainatingunesi.com
Cehennem ateşinden uzaklaşmak için!…  “Allah’ı zikretmeden ve Resulüne salevat getirmeden, toplanıp dağılmak, leşten dağılmak gibidir!”
Ebü’l-Feyz Murtaza Zebidî hazretleri hadîs ve Hanefî mezhebi fıkıh âlimlerinin büyüklerindendir. Hadîs ilminde söz sahibi idi. 1145 (m. 1732)’de, Hindistan’da Bekerâm şehrinde doğdu. 1205 (m. 1791)’de Mısır’da vefât etti. Peygamber efendimize (sallallahü aleyhi ve sellem) salevat okumanın fazileti hakkında naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları şunlardır:

“Toprak, Peygamberlerin vücudunu çürütmez. Bir mümin salevat okuyunca, bir melek bana haber verir, ‘Falan oğlu filan, sana selam söyledi’ der.”
“Bana bir salevat getirene, Allah ve melekleri 70 salât getirir.”
“Şefaatime en layık olan, bana en çok salevat okuyandır.”
“Kıyamette bana en yakın olan, en çok salevat getirendir.”
“Cuma günleri bana 80 salevat okuyanın 80 yıllık günahı affolur.”
“Cuma günü ve gecesi çok salevat getirene şefaat ederim.”
“Günde yüz salevat okuyan, kıyamette şehidlerle beraber olur.”
“Günde bin salevat okuyan, Cennetteki yerini görmeden ölmez.”
“Bana salevat okuyana, melekler salât okur. Salevata devam edene, melekler de ona salât okumaya devam eder. Artık isteyen az, isteyen çok salevat okusun!”
“Dua perdelidir. Bana salevat getirilince, perdeler yırtılır, dua kabul olur.”
“Bana çok salevat getirenin dertleri gider, günahları affolur.”
“Söyleyeceğini unutan, hatırlamak için bana salât-ü selam getirsin!”
“Bana bir salevat getirene Allahü teâlâ, on rahmet ihsan eder, on günahını yok eder ve derecesini on kat yükseltir.”
“İsmim anılınca, bana salevat getirmeyen, zelil olsun!”
“İsmim anılınca, salevat okumayan, cimrilerin cimrisidir.”
“Kim, kitabına ismimi yazdıktan sonra, bana salât ve selam da yazarsa, ismim o kitapta kaldığı müddetçe, melaike, o kimse için istiğfar eder.”
“Beni sözünüzün başında, ortasında ve sonunda anın!”
“Allah’ı zikretmeden ve Resulüne salevat getirmeden, toplanıp dağılmak, leşten dağılmak gibidir.”
“Salevat sizin için zekâttır.”
“Cuma günleri bana çok salevat okuyun! Bunlar, bana bildirilir.”
“Her gün yüz defa salevat getiren, münafıklıktan ve Cehennem ateşinden uzaklaşır ve kıyamette şehitlerle beraber olur.”