"CEHENNEMDEN GELİYORUM AMA ATEŞ BULAMADIM..." - kainatingunesi.com

Abbasi Halifesi Harun Reşid’in rehberi, Behlül Dânâ hazretleri idi. O, her fırsatta kinayeli ve mecazlı sözlerle Halifeyi ikaz ediyor; adaletten ayrılmaması için tembihlerde bulunuyordu…

Bir gün Behlül Dânâ hazretleri, üstü başı tozlanmış bir hâlde sarayın kapısında göründü. Halife uzun yoldan geldiğini tahmin ettiği Behlül’e sordu:

-Nereden geliyorsun böyle, ey Behlül?

-Cehennemden geliyorum, ya Harun!

-Hayrola, cehennemde ne işin vardı?

-Efendim, ateş lazım oldu, oraya ateş almaya gitmiştim.

-Alabildin mi bari?

-Alamadım; cehennemin bekçileri “Burada ateş yoktur. Ateşi herkes kendisi getirir” dediler. Bunun için eli boş döndüm.

-Peki öyleyse, ben ne yapayım ki oraya ateş götürmeyeyim?

-Oraya ateş götürmemek için, adaletle hükmet! Adalet ile idare edersen ateşten kurtulursun.

Harun Reşid bu “iğneleyici” ve “yol gösterici” cevap karşısında dakikalarca tefekküre daldı…