Cerbe Savaşı - kainatingunesi.com Cerbe Savaşı

Cerbe, Tunus’la Trablusgarp arasındaki Gaber Körfezi’nde, sâhilden dar ve sığ bir boğazla ayrılan; verimi bol, yemyeşil bir adadır. Akdeniz hâkimiyeti için en önemli üslerden sayılır. Bu ada, Osmanlı târihinde “Cerbe Vak’âsı” denilen, Garb kaynaklarında büyük akisler bırakan bir olayla meşhûrdur.

Turgut Reîs, sekiz gemilik filosuyla adanın limanında büyük bir hıristiyan filosu tarafından sarılmıştı. Kuşatma, uzun zaman devâm etti. Hıristiyan kaptan gemisinin gözcülerinin bütün dikkati, Turgut Reîs’in gemisinden çekilecek beyaz bayrağa çevrilmişti. Akdeniz’in kurdu, deryâların fâtihi gülümseyerek, leventlerine şu emri verdi: “Cerbe’de akan ırmakla liman arasına kanal açacağız!” Yağız leventler, reîsler kısa zamanda kanalı açıp gemilerini kurtararak, Akdeniz’in mâvi sularına yelken açtılar. Turgut Reîs’in başka yerlerde yaptıkları baskınları duyunca işin farkına vardılar.

Em. Alb. İlhan Apak