Çocuklarımızın Öğrenmesi Gereken 7 Temel Beceri - kainatingunesi.com

“Eğitim geleceğin garantisi olabilir, ancak tüm iyi öğretim çabalarına rağmen okullar en önemli yaşam becerilerinden bazılarını çocuklara kazandırmakta başarısız oluyor gibi duruyor,” diyor eğitim uzmanı ve Harvard Değişim Liderliği Grubu direktörü Dr. Tony Wagner.

Wagner, günümüz okul çocuklarının “küresel başarı açığı” ile karşı karşıya olduklarını iddia ediyor. Wagner’in bahsettiği, en iyi okulların bile öğrettikleri şeyler ile çocukların öğrenmesi gereken beceriler arasındaki açık.

Bu açık, birbirine ters düşen iki eğilim yüzünden daha da derinleşti: Bunlardan ilki, sanayi ekonomisinden bilgi ekonomisine doğru gerçekleşen küresel dönüşüm. İkincisi ise internetle büyütülen günümüz okul çocuklarının öğrenme motivasyonu.

Tony Wagner The Global Achievement Gap / Küresel Başarı Açığı isimli kitabında, her çocuğun geleceğin iş dünyasında ayakta kalabilmek için ihtiyaç duyacağı yedi temel beceriyi şöyle tanımlıyor:

1. Eleştirel düşünme ve problem çözme

Şirketler rekabet edebilmek için ürünleri, süreçleri ve hizmetleri sürekli geliştirebilmeliler. Ve bunu yapabilmek için eleştirel düşünme becerileri olan ve bir sorunun kökenine inmek için doğru soruları sorabilen çalışanlara ihtiyaç duyarlar.

2. Sosyal ağlar arasında işbirliği ve etkili liderlik

İş dünyasının birbirine bağlı doğası göz önüne alındığında, liderlik becerileri ve etkileme becerisi ve bir ekip olarak birlikte çalışmak giderek daha fazla önem kazandı. Peki etkin bir lider olmanın anahtarı nedir? Wagner’e göre bu, problem çözmeyi ve net bir etik yapıyı içeren iki yönlü bir şey.

3. Çeviklik ve uyum sağlayabilirlik

Yeni becerilere hızla uyum sağlama ve edinme becerisi başarı için hayati bir önem taşıyor: Çalışanlar bir problemi çözmek için çok çeşitli araçları kullanabilmeliler. Buna aynı zamanda çalışan adayları arasında aranan bir beceri olan “öğrenebilirlik” de deniyor.

4. İnisiyatif alma ve girişimcilik

Denemekten zarar gelmez: İnsanlar ve şirketler genellikle riskten kaçınma eğliminin acısını çekerler. Beş şey deneyip hepsinde başarılı olmaktansa, 10 şey deneyip sekizinde başarılı olmak daha iyidir.

5. Etkili sözlü ve yazılı iletişim

Wagner kitabı için araştırma yaparken iş dünyası liderleri arasında en sık karşılaştığı şikayetlerin başında, işe alınanların belirsiz ve bulanık düşünme şekilleri ve düşüncelerini dile getirmedeki yetersizliklerinin geldiğini söylüyor. Bu, genç insanların grameri ve noktalamayı düzgün kullanmaları ya da doğru telaffuzlarıyla değil, daha çok sözlü olarak net iletişim kurabilmeleriyle ilgili. Hem yazılı olarak hem de sunum yaparken. “Eğer harika fikirleriniz varsa ama onları iletemiyorsanız, o zaman kaybolmuşsunuz demektir,” diyor Wagner.

6. Bilgiye erişme ve analiz etme

Pek çok çalışan günlük olarak aşırı miktarda bilgiyle muhatap olmak zorunda: Bunları derinlemesine inceleme ve aralarından konuyla ilgili olanları çekip çıkarma becerisi gerçek bir mücadele gerektiriyor. Özellikle de bilginin ne kadar hızlı değişebildiği göz önüne alındığında.

7. Merak ve hayal gücü

Yenilikçiliği yönlendiren şey ve problem çözmenin anahtarı merak ve hayal gücüdür. “Hepimiz meraklı, kaşif ve hayalperest doğduk,” diyor Wagner. Dört yaşındaki bir çocuk günde ortalama yüz soru sorar. Bu çocuk 10 yaşına geldiğindeyse iyi sorular sormak yerine okul için doğru cevapları almakla ilgilenmeye başlar.

“Öğretmenler ve anne-babalar olarak her çocuktaki, ister az ister çok olsun, doğuştan gelen merakı ve hayal gücünü canlı tutmamız mutlaka.”

Kaynak: https://www.weforum.org/agenda/2017/09/skills-children-need-work-future/?utm_content=buffer0018e&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer