Çok gülmek kalbi karartır!.. - kainatingunesi.com Çok gülmek kalbi karartır!..

Çok gülmek kalbi karartır!..: Lâtife tatlıdır ama belli bir ölçüde olursa. ​Düşmanlıkların çoğu, aşırı şakalaşmaktan meydana gelir. Buna, zaman zaman hepimiz şahit oluruz.

Şakalaşmak güzeldir. Lâtife tatlıdır ama belli bir ölçüde olursa. Şakayı tuza benzetmişler; hiç olmazsa yemeğin tadı olmaz, çok olursa yenmez!..

Düşmanlıkların çoğu, aşırı şakalaşmaktan meydana gelir. Buna, zaman zaman hepimiz şahit oluruz. Bazen dinleyenleri daha çok güldürebilmek için latifelerdeki ölçüyü kaçırıyoruz. Bu da senelerce sürebilen bazı kırgınlıklara, küskünlüklere sebep olabilmektedir.

Çok gülmek kalbi karartır. Hadis-i şerifte buyuruluyor ki: (Benim bildiğimi bilmiş olsaydınız, çok ağlar, az gülerdiniz.)

Hasan-ı Basri hazretleri bir genci, kahkaha ile gülerken görür ve ona der ki:
-Sana birkaç soru soracağım:
Birincisi: Bu dünyaya biz kalmak için gelmedik, misafiriz. Bir gün buradan göçüp gideceğiz, belki de pek yakında. İmanla son nefesini veremezse bir kul ebedi cehennemde kalacak ve sürekli yanacaktır. Dünyadaki yanmanın ne kadar zor olduğunu biliyorsun ki, üç-beş dakika sürer, insan ölünce artık acı duymaz. Ama oradaki yanma öyle birkaç dakika, birkaç saat, birkaç günle bitmiyor. Üstelik cehennem ateşi ile dünyadaki ateş de mukayese edilemez.
Sen, imanla son nefesini vereceğini garanti edebildin mi?
Genç, “hayır” diye cevap verir.

İkinci sorum: Kabirde Münker ve Nekir isimli meleklerin soracakları suâllere doğru cevap verebileceğinden emin misin? Genç, o soruya da “hayır” diye cevap verir.

Üçüncüsü: Kıyamet günü çok sıkıntılı bir gündür. Çocukları ihtiyarlatır! O gün amel defterlerimiz dağılır, hesabı iyi çıkmayanlar, herkesin gözü önünde cehenneme atılır ve cayır cayır yanarlar.
Sen, hesabının iyi çıkacağına ve cehennemden kurtulacağına dair bir haber mi aldın?
Genç, o soruyu da “hayır” diye cevaplandırır.
-Öyle ise neden böyle kahkaha ile gülüyorsun? diye o genci ikâz eder. Ve derler ki; o gencin artık kahkaha ile güldüğünü kimse görmedi…

Sevgili Peygamberimiz (aleyhisselam) da bazen lâtife yaparlardı; ama ölçülü…
Mesela bir gün yaşlı bir hanım yanlarına gelir ve cennete girebilmesi için dua ister. Resulullah efendimiz de;
“İhtiyarlar cennete girmez” diye cevap verir. Bunun üzerine ihtiyar hanım ağlamaya başlar, sonra kendisine, “İhtiyarlar, ihtiyar olarak cennete girmezler, gençleşir ve öylece cennete girerler” buyurmaları ihtiyarı sevindirir…

Bir başka gün birisi gelir sevgili Peygamberimizden binmek için bir deve talep eder. O da, “Sana bir deve yavrusu getirelim ona binersin” buyurur. O kişi, “Deve yavrusu beni taşıyamaz ki” der. Bunun üzerine âlemlere rahmet olarak gönderilen zat, lâtife yaptığını işaretle buyurur ki: “Bütün develer, deve yavrusu değil midir?”

Bizler de lâtife, şaka yapalım ancak, ölçüyü kaçırmayalım…

M. Said Arvas – 20.12.2018