CÖMERT OLUN - kainatingunesi.com

“Zeynullah-i Kazânî”, Hak aşığı bir velî.
Vaaz ve sohbetleri, olurdu fâideli.

Geçti Onun hayâtı, hep cömertlik yaparak.
Vermekten zevk alırdı, elinde olmıyarak.

Bir gün, sevdikleriyle gidiyorken bir yere,
Bir “Dağ” görüp dedi ki, hemen ordakilere:

(Eğer ki şu dağ kadar olsa idi altınım,
Şu yol üstünde durup, hepsini dağıtırdım.

Onları dağıtırken o gelip geçenlere,
Derdim: “Karşılığında Allah deyin bir kere.”

Kurtarabilir isem Cehennemden bir kişi,
Yine kârlı çıkarım, yapmak ile bu işi.)

Öyle kimselerdir ki Allah dostu evliyâ,
Onların sözlerinde bulunmaz aslâ riyâ.

“Şöyle şöyle yapardım” dediyse onlar eğer,
Muhakkak ki o sözü yerine getirirler.

Bu büyük zât, bir gün de buyurdu: (Ey insanlar!
Gaflete dalmayın ki, âhiret var, hesap var.

Nasıl akşam olunca, “Bu gün bitti” diyorsun.
Ve yatıp, ertesi gün tekrar uyanıyorsun.

Öyle gün gelecek ki, belki de çok yakında,
Dünyâ, bitmiş olacak o günün hitâmında.

Ve nasıl ki her sabah, uyanırsın gün be gün.
Bakarsın ki dün bitmiş, başlamış yeni bir gün.

Dirilip kalkacaksın kabirden de âkıbet.
Görürsün, dünyâ bitmiş ve başlamış âhiret.

Her ne ki işlemişsen dünyâda harâm, günâh,
Hepsinin hesâbını, soracak senden Allah.

O gün mühür vurulur lisânına, ağzına.
Sonra, “Konuş!” denilir cümle âzâlarına.

Gözün, elin, ayağın, herşeyi beyân eder.
Yer gök, zemin ve zaman, hep şâhitlik ederler.

Ey insan, öyle çetin günler var ki önünde,
Analar, evlâdından kaçacaktır o günde.

Hazırlık yapacakken o gün için durmadan,
Ne ahmaktır, dünyâya düşkün olup aldanan.

Yârın bu hakîkatler olunca âşikâre,
Pişmân olunur ama, bulunamaz bir çâre.

“Aklı olan” bir kimse, fırsat bilir bu ânı.
Öğrenir dînimizin emir ve yasağını.

Sonra, öğrendiğiyle amel eder ihlâsla.
Böyle kul, âhirette bir zarar görmez aslâ.)

Derdi ki: (Sen herkese nasıl davranıyorsan,
Sen de, öyle karşılık görürsün her insandan.

Sen eğer başkasına verirsen ehemmiyet,
Verir başkaları da sana değer ve kıymet.

Allah’ın kullarını çok seversen sen eğer,
Elbette ki onlar da, seni öyle severler.

Nasıl davranmasını istersen halkın sana,
Sen dahî öyle davran öyleyse başkasına.)