COULOMB KANÛNU - kainatingunesi.com YENİ REHBER ANSİKLOPEDİSİ

COULOMB KANÛNU : Elektrik yüklü (şarjlı) iki cisim, yüklerinin çarpımıyle doğru orantılı, aralarındaki r uzaklığının karesi ile ters orantılı olarak birbirlerini etkilerler.

Aynı işâretli yükler (+ + veya – -) birbirlerini iter, zıt işâretli yükler ( +- veya -+)birbirlerini çeker. Yükleri q ve q’, aralarındaki uzaklık r olan iki cismin birbirlerini itme veya çekmesi:

F=k.qq’/r2   F=newton   q=Coulomb r = metre ise;

k = 8,98.109nt.m2/coulomb2dir.

C.G.S sisteminde (cm-gr-s) k=1/Œ dur. (Œ) ortamın dielektrik sâbitidir.

F=qq’/Œr2

F=dyn

q= e.s.y.b (elektrostatik yük birimi)

r=cm

1 coulomb=3.109 e.s.y.b.

Bâzı ortamların CGS sistemindeki dielektrik sâbitleri:

Ortam e

Hava -1

Boşluk- 1

Ebonit- 2,8

Cam-8

Mika-2,3

Parafin- 5/7

 

DİKKAT!

YUKARIDAKİ…….Œ………HARFİ YERİNE ORJİNALİ PİKAJ EDİLECEK. DÖRT ADETTİR………………………………