DEHHAK BİN KAYS - kainatingunesi.com

DEHHAK BİN KAYS

(Bkz. Ahmed bin Kays.)(r.a.)