Din Nedir ve Niçin Lâzımdır? - kainatingunesi.com

GÜZEL DÎNİMİZ İSLÂMİYET

Din Nedir ve Niçin Lâzımdır?

Din, insanları dünya ve âhirette rahat ve huzura kavuşturmak, kurtuluşa götürmek için, Allahü teâlâ tarafından gösterilen yol demektir.

Din ismi altında insanların uydurduğu eğri yollara din denmez. Dünyada yaygın olan Brahmanlık, Mecusîlik ve Budistlik gibi sapık inanışlar, din değildir. Bunlara inanmak, insana sonsuz kurtuluşu sağlamaz. Din, tertemiz ahlâk sâhibi olmayı emreden, sırf merhamet ve büyüklere itâat, küçüklere şefkat emreden, insanları doğruluğa götüren (ALLAH YOLU) dur.

Dînin, şahsî menfaatler için kullanılması en büyük günahtır. İnsanlara karşı yumu­şak davranmak, onlara iyilik etmek, onların işlerini güler yüzle, tatlı dille ve kolaylıkla yapmak, Allahın sevgisine kavuşturan yoldur. Bu hâl, insanın âhirette azaplardan kur­tulmasına ve Cennet ni’metlerinin artmasına sebep olur.

Allahü teâlâ, Âdem aleyhisselâmdan beri, her bin senede, bir peygamber vasıtası ile, insanlara bir din göndermiştir. Bu peygamberlere RESÛL denir. Her asırda, en te­miz bir insanı peygamber yaparak, bunlar ile dinleri kuvvetlendirmiştir. Resûllere tâbi olan bu Peygamberlere de NEBÎ denir.

Bütün peygamberler, hep aynı îmânı söylemiş, hepsi ümmetlerinden aynı şeylere îmân etmeyi istemişlerdir.

Din, insanlar için büyük bir ihtiyaçtır. Bir dine inancı olmayan zavallıların rûhu, bomboş kalır ve türlü türlü yalancıların yanlış fikirlerine sarılırlar. Çünkü insan, muhakkak bir inanı­şa bağlanmaya muhtaçtır. En ileri, en gelişmiş milletlere mensup olanlar bile bu ihtiyacı tatmin için, çeşitli sapık düşüncelere, uydurma mezheplere bağlanmışlardır.

Allahü teâlâ birdir. O’na giden yol da birdir. Din, Allahü teâlâyı tanıtan yol olduğuna göre, dünyada tek bir din olması gerekirdi. Hâlbuki, bugün dünyada birbirinden farklı birçok dinler ve inanışlar mevcuttur. Bunların içinde, “tek ALLAH”a inanan üç büyük din vardır. Onlar da Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslâmiyettir. Bu üç dînin hepsi, Allahü teâlâ tarafından gönderilen ilâhî dinlerdir.

Yahudilik ve Hıristiyanlık, zamanla bozularak değiştirildi. Aslı, yok oldu. İnsanların elinde oyuncak haline geldi. Allahü teâlâ, gittikçe bozulanları, değiştirilenleri düzelte­rek ve temizleyerek en son ve hakîkî şekli olan İSLÂM dînini göndermiştir.