Doğru Yolun Ölçüsü - kainatingunesi.com

Doğru yolda olmanın ölçüsü; itikadımızın, ibadetlerimizin ve ahlâkımızın Ehl-i sünnet âlimlerinin kitaplarına uygun olmasıdır. Ehl-i sünnet olmayan kimselerin kitaplarından din bilgisi öğrenmemelidir.

Bizim bir şeye doğru veya yanlış dememizin bir kıymeti yoktur. Elimizde doğru bir ölçü olmalı. O ölçüye göre bir sözün veya işin doğru olup olmadığını anlarız. Bu ölçü için İmam-ı Rabbani hazretleri şöyle bildiriyor: “Bir hükmün doğru veya yanlış olduğu Ehl-i sünnet âlimlerinin bildirdiklerine uygun olup olmadığıyla anlaşılır. Çünkü Ehl-i sünnet âlimlerinin bildirdiklerine uymayan her mânâ kıymetsizdir, yanlıştır.

İtikadı bozuk kimseler, Kur’ân ve sünnete uyduğunu sanır, bozuk itikadlarının doğru olduğunu iddia ederler. Kısa görüşleri ile bu kaynaklardan yanlış mânâlar çıkarırlar. Doğru yoldan kayar, felâkete giderler.

Ehl-i sünnet âlimlerinin bildirdikleri mânâlar doğrudur, bunlara uymayan yanlıştır…” İslâm âlimlerinden Cüneyd-i Bağdâdî hazretleri buyurdu ki: “İnsanı ebedî saadete kavuşturacak tek bir yol vardır. O da, Resûlullahın izinde bulunmaktır. Bu yolda bulunmak Ehl-i sünnet âlimlerine tâbi olmakla olur.”

Ubeydullah-i Ahrar hazretleri de buyuruyor ki: “Bütün kerâmetler, hârikalar bize verilse, fakat kalbimiz Ehl-i sünnet itikadıyla süslenmese, kendimizi mahvolmuş ve hâlimizi harap biliriz. Bütün haraplıklar, felâketler üzerimize yağsa ama kalbimiz Ehl-i sünnet itikadıyla şereflenmişse, hiç üzülmeyiz.”

Yine İmam-ı Rabbani hazretleri şöyle buyuruyor: “Nasihatlerin birincisi Ehl-i sünnet âlimlerinin kitaplarında bildirdiklerine göre itikadı düzeltmektir.” Dört mezheb âlimlerine Ehl-i sünnet âlimi denir… Resûlullah (sallallahü aleyhi ve sellem) efendimiz buyurdu ki: “Ümmetim arasında fitne ve fesat yayıldığı zaman sünnetime yapışana 100 şehit sevabı vardır.”

Sünnete yapışmak Ehl-i sünnet âlimlerinin kitaplarını öğrenmekle ve bunlara uymakla olur. Demek ki doğru yolda olmanın ölçüsü; itikadımızın, ibadetlerimizin ve ahlâkımızın Ehl-i sünnet âlimlerinin kitaplarına uygun olmasıdır. Ehl-i sünnet olmayan kimselerin kitaplarından din bilgisi öğrenmemelidir. Böyle kimselerin sözlerine ve yazılarına aldanmamalıdır.

Saim Köklü – 06.11.2016