Dua müminin silahı ve dinin direğidir - kainatingunesi.com

Hadis-i şerifte “Dua müminin silahı ve dinin direğidir) buyurulmuştur. Dileklerimize kavuşmak için hem sebeplere yapışmalı, hem de dua etmeliyiz.

Bazı dualar -1-

Dua istemek demektir. Allahü tealadan yalvararak muradını istemektir. Dua etmekle hem dileklerimize kavuşmayı, hem de sıkıntılarımızdan kurtulmayı isteriz. Hadis-i şerifte (Dua müminin silahı ve dinin direğidir) buyurulmuştur. Dileklerimize kavuşmak ve sıkıntılarımızda kurtulmak için hem sebeplere yapışmalı, hem de dua etmeli. Pek çok dua vardır. Bunlardan bazıları şunlardır:

(Sabah akşam 7 defa, “Hasbiyallahü lâ ilahe illâ hü, aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül-arşil-azîm” okuyanın, dünya ve âhiret işine Allahü teâlâ kâfi gelir.) [Beyhekî]

(Sabah akşam İhlas ve Muavvizeteyn’i [Felak ve Nâs sürelerini] üçer defa oku! Bütün bela, âfet, sıkıntı ve istenmeyen kötü şeyleri giderir.) [Tirmizî]

(Sabah 3 defa, “Eûzü billahis-semî’il alîmi mineşşeytânirracîm” diyerek Haşr sûresinin son üç âyetini okuyana, 70 bin melek, akşama kadar dua eder. O gün ölürse şehit olur. Akşam okursa yine aynı şeylere kavuşur.) [Tirmizî]

(Evden çıkarken “Bismillahi, tevekkeltü alellah, lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh” diyen, tehlikelerden korunur ve şeytan ondan uzaklaşır.) [Tirmizî]

Dinde sebat ve son nefeste imanla ölmek için şu duayı her zaman okumalı:

(Allahümme, ya mukallibel kulûb, sebbit kalbî, alâ dinik) [Allahım! Kalpleri çeviren Sensin. Kalbimi dininde sabit kıl]

(Her gece Yasin-i şerif okumaya devam eden şehit olarak ölür.) [Taberânî]

(Bir yere gelen, “Euzü bikelimâtillahittammâti min şerri ma haleka” okursa, o yerden kalkıncaya kadar, ona hiçbir şey zarar veremez.) [Müslim]

Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şu duayı çok okurdu: (Allahümme innî es’elüke-ssıhhate vel-âfiyete vel-emânete ve hüsnel-hulkı verrıdâe bilkaderi birahmetike yâ Erhamerrâhimîn.) Bunun manası (Ya Rabbî! Senden, sıhhat ve âfiyet ve emânete hıyânet etmemek ve güzel ahlâk ve kaderden râzı olmak istiyorum. Ey merhamet sâhiblerinin en merhametlisi! Merhametin hakkı için, bunları bana ver!) demekdir.

İmam-ı Rabbani hazretleri şöyle buyurmaktadır: (Allahümme mâ esbaha bî min ni’metin ev bi ehadin min halkıke, fe minke vahdeke lâ şerîke leke, felekel hamdü ve lekeş-şükr” duasını, gündüz okuyan o günün, akşam okuyan o gecenin şükrünü ifa etmiş olur.) (Akşam (esbaha) yerine (emsâ) denir.)

Sadaka vermek ve 70 kere (Estagfirullah min külli mâ kerihallah) demek, sıkıntıları giderir. Bu istigfarın anlamı, “Ya Rabbi, razı olmadığın şeylerden ne yapmışsam hepsini affet, yapmadıklarımı da yapmaktan koru” demektir. [Tam İlmihal Seâdet-i Ebediyye]

Salim Köklü – 30.09.2018 – www.turkiyegazetesi.com.tr