DÜNYA, ÂHİRETİN ZIDDIDIR - kainatingunesi.com

“Şemseddîn-i İznîkî”, hâl ehli bir velîydi.
Vaaz ve sohbetleri, pek çok fâideliydi.

Bu zât, insanlar ile ne zaman etse sohbet,
Derdi ki: (Ey insanlar, “Ölüm” vardır âkıbet.

Sakın aldanmayın ki, çabuk biter bu dünyâ.
Bu hayat, bir “Hayâl”dir, yâhut sanki bir “Rüyâ”.

Bu fâniye aldanan, bulmaz huzûr ve sevinç.
Aklı olan, gönlünü kaptırır mı buna hiç?

Sâdece “Dünyâ” için çalışırsa bir kimse,
Verir Allah, dünyâlık murâdı her ne ise.

Eğer “Âhiret” için çalışırsa bir insan,
Allah, ikisini de, o kula eder ihsân.

Kim ki, ikisini de elde etmek isterse,
Her ikisinden dahî, mahrum olur o kimse.

“Dünyâ” ile “Âhiret”, olamaz bir arada.
Âhirete çalışan, kavuşur dünyâya da.)

Bir gün de buyurdu ki: (Bir hususta eğer siz,
“Üç” ayrı kişi ile istişâre etseniz,

“Dünyâ adamı” ise, eğer ki o kimseler,
Üçü de, farklı farklı size cevap verirler.

Çözüm getirmek için sonra bu meseleye,
“Allah adamları”ndan sorsanız “Yüz” kimseye,

Hepsinin de cevâbı “Aynı” olur muhakkak.
Zîrâ her meselede, “bir tek”tir elbette hak.

Hattâ evvelkilerin söyledikleri ile,
Bu zâtların cevâbı, “Ters” düşer birbiriyle.

Buna sebep şudur ki, dünyâ ehli kişiler,
Dünyâ menfaatini, en önce düşünürler.

Çeşit çeşit olunca dünyâ menfaatleri,
Elbette, farklı farklı cevap verir her biri.

Hâlbuki velîlerin ölçüsü bir tek olur.
O da, “Hakk’ın rızâsı” ne ise, “Ölçü” odur.

Velîler, düşünmezler dünyâyı hiçbir zaman.
“Allah’ın rızâsı”dır onlarca mühim olan.

Allah’ın rızâsı da “Tek” olunca her işte,
Cevap dahî tek olur, incelik burda işte.

Onlar, âhiretini düşünür her kişinin.
Hâlleri, başkasına benzemez bunun için.

Her suâl karşısında, muhakkak bu velîler,
“Âhiret ölçüsü”ne göre karar verirler.

Başka insanlar ise, “Dünyâ”yı ölçü alır.
İşlerinin esâsı, hep dünyâya dayanır.

Hâlbuki bu ikisi, “Zıd”dır birbirlerine.
Birine “Doğru” gelen, “Yanlış”tır diğerine.

Ayrıca, bir incelik vardır ki yine bunda,
Bir “Allah adamı”na, bir şey sorulduğunda,

O işin en hayırlı cevâbı neyse eğer,
Onu, Allah, o zâtın kalbine ilhâm eder.

Hattâ yanlış bir cevap verse dahî o kişi,
Yine “Hayr”a çevirir hak teâlâ o işi.