Dünya hakkında genel bilgiler - kainatingunesi.com

Dünya ’nın çapı, kutuplar arasında 12.714 kilometre, ekvatorda 12.757 kilometre.

Hacmi 1.038*10 (on üzeri 12) kilometreküp

Kkitlesi 5.976*10 (on üzeri 24) kg

Ortalama yoğunluğu 5.518 kg/ metreküp. Bu yoğunluk suyun yoğunluğunun 5.518 katıdır.

Yeryüzünün dörtte üçü su ile dörtte biri (kara) kıtalarla kaplıdır.

Yeryüzünün çapı 12.750 kilometredir.

Güneşin kütlesi yeryüzünün kütlesinin 330 bin katıdır.

Samanyolu Galaksisi’nin kütlesi güneşin kütlesinin 150 milyon katıdır.

An az 100 milyon galaksinin kütlesi ise yer- yüzünün 5x (10 üzeri 27)

5 çarpı 10 önünde 27 sıfır.

Çekim kuvveti kütle fazlalaştıkça artar.

Güneşin kütlesi yeryüzünden 330 bin kat fazladır. Dünya’da 60 kg olan bir kişi Güneş’te 20 bin tondur.

Evrendeki kütlesel çekim, güçlü çekirdek kuvvetten 10 üzeri 45 defa daha zayıftır.

Dünya’nın merkezine gelindiğinde hiçbir çekim kuvveti kalmaz.

Deniz seviyesinde 60 kg olan 6370 km yukarıda 15 kg’dır. Elektromanyetik kuvvet, çekim kuvvetinden 10 üssü

42 defa daha büyüktür.

Dünya’da tespit edilen 350 bin tür bitki, 900 bin tür hayvan var.

900 bin türün 700 bini böcektir. Her yıl, 6 ile 7 bin böcek tespit edilmektedir.

Tahmini böcek türü 3 milyon.

İnsan başına 1 milyon böcek düşmektedir.

Henüz tespit edilmeyen bitki ve hayvan türü milyonlarcadır. (20 milyon)

DÜNYANIN BÜYÜKLÜĞÜ

Dünya 1 bezelye

Merkür 1 susam

Venüs 1 bezelye

Mars 1 karpuz çekirdeği

Jüpiter 1 portakal

Satürn bir mandalina

Venüs ve Neptün iri kiraz

Plüton 1 susam

Güneş 1 basket topu

Dünya daha küçük olsaydı, yerçekimi çok zayıflayacak ve atmosfer dünyanın etrafında tutunamayacaktı. Oksijen olmayacak, meteor ve zararlı ışınlar sebebiyle hayat sona erecekti.

DÜNYANIN BÜYÜKLÜĞÜ

Dünya daha büyük olsaydı yerçekimi çok artacak ve bazı zehirli gazların da tutulmasıyla atmosfer öldürücü hale gelecekti.

DÜNYA KOORDiNATLARI

Dünya’nın kendi etrafından batıdan doğuya doğru dönmesi sebebiyle gökteki cisimler doğrudan batıya doğru hareket ediyorlarmış gibi görünmektedirler.

ENLEM: Dünya’nın kuzeygüney doğrultusu boyunca ölçülen koordinatıdır. Dünya’nın çoğrafik güney ve kuzey kutaplarını birleştiren ve yüzeyi boyunca uzanan hayalî bir hat üzerinden açı birimlerinde ölçüdür.Dünya ekvatorunun enlemi sıfır demektir. Ekvatorun kuzeyinde kalan enlemlere, ekvatorun kuzey enlemleri adı verilir ve pozitifdirler. Buna karşılık, ekvator ve güneyinde kalan enlemler ekvatorun güney enlemleri adını alır ve negatiftirler. Coğrafik kuzey kutbun enlemi +90 derecedir. Coğrafik güney kutbun enlemi -90 derecedir.

BOYLAM:
Yeryüzünün doğu-batı doğrultusu boyunca ölçülen koordinatörüdür. İki coğrafik kutbu birbirine bağlayan hayalî hat ve boylam, meridyen adını alır.
Dünya ülkeleri tek bir başlangıç meridyeni kullanılmasında şekil birliğine varmıştır. Bu meridyen, İngiltere’deki Greenwich Gözleme- vi’nden geçen meridyen dairesidir.
Greenwich meridyeninden başlayarak doğu ile batı arasında 180 derece boylamı Greenwich meridyeninin karşıtıdır ve meridyen uluslararası gün çizgisi adını alır. Pasifik Okyanusu’nu ikiye ayırır. Bu çizgi
boyunca yeni bir gün başlar ve bir önceki gün sona erer.
Bu çizginin doğusu Perşembe günü saat 24.00’e karşılık gelirken, hemen batısında Cuma günü saat 00.00 olacaktır.

DENGE Dünya üzerinde (tabiat) bütün canlı ve cansız varlıklarıyla kendi içinde mükemmel bir dengede yaratılmıştır. Tabiatın bütün bu güzelliği işte bu dengede gizlidir.
İnsanoğlu bu dengeyi bozunca, insan, hayvan ve bitkiler için yaşanılması zor bir ortam ortaya çıkarıyor.
Hayvanlardan ya da bitkilerden birinin yeryüzünde hâkim olmasını önleyen dengeler ve tedbirler hayret vericidir. Avustralya’da çit olarak kaktüs kullanıldı. Kısa zamanda bu bitki İngiltere büyüklüğünde bir sahayı kapladı. Bilimadamları kaktüsle beslenen böcek buldular. Böcek çoğaldı. Kaktüse galebe geldi. Kaktüs azaldı. Böcek de azaldı. Başka bir kaynağa göre; Opuntia isimli kaktüs 1900’de 24 milyon hektara çıktı. Her yıl 4 milyon araziyi kaplıyordu. 1925 yılında böcek bulundu. Kaktüs azaldı. Sivrisinek kutuplarda bile vardır. Ama sıtmayla insanlık yok olmadı. Veba tarih boyunca büyük kayıplar verdi ve insanlık devam etti.