EBÛ BEKR-İ ŞİBLÎ “rahmetullahi teâlâ aleyh” - kainatingunesi.com

 EBÛ BEKR-İ ŞİBLΠ“rahmetullahi teâlâ aleyh”

229 — EBÛ BEKR-İ ŞİBLÎ “rahmetullahi teâlâ aleyh”: Evliyânın büyüklerindendir. Adı Ca’fer bin Yûnüsdür. 247 [m. 861] de Samrâda tevellüd, 334 [m. 945] de Bağdâdda vefât etdi. Mâlikî idi. Cüneyd-i Bağdâdînin talebelerindendir.