Ehl-i Beyti sevmek her mümine farzdır - kainatingunesi.com

Doğru yolda giden hakiki İslam âlimleri, Ehl-i beyt sevgisini, son nefeste iman ile gitmek için şart görmüşlerdir. Onlara kıymet vermek, saygı göstermek her Müslümanın vazifesidir.

Edep ve nezaket medeniyeti-27-

İslamiyet, baştan başa edep dinidir. Allahü teâlâya ve Onun resûlü Muhammed aleyhisselama edep ve saygıda kusur eden, Müslüman olamaz. Rabbimize karşı göstereceğimiz edepleri önceki makalelerimizde anlatmaya çalışmıştık. Resûl aleyhisselama edep ve saygı göstermek için, Onun hayatını ve sünnetlerini öğrenmek ve Ona tâbi olmak, ismi söylenilen her yerde Ona salevât getirmek, Ehl-i beytinin ve Eshâbının hepsini çok sevmek lâzımdır.

Ehl-i beyt, Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamın bütün aile fertlerine denir. Mübarek hanımları, kızı Hazret-i Fâtıma ile Hazret-i Ali ve bunların evlatları olan Hazret-i Hasan ve Hazret-i Hüseyin, onların çocukları ve kıyamete kadar gelecek torunlarının hepsine de Ehl-i beyt denir. Hatta Peygamberimizin temiz soyunun bağlı olduğu Haşimoğullarına da Ehl-i beyt denir. Eshab-ı kiramdan Selmân-ı Fârisî de Ehl-i beytten sayıldı. Fakat özellikle Ehl-i beyt denilince, Hazret-i Ali, Hazret-i Fâtıma ve mübarek iki oğlu Hazret-i Hasan ve Hazret-i Hüseyin anlaşılır (radıyallahü teâlâ anhüm).

Resûlullah efendimizin soyu, Hazret-i Fâtıma’dan devam etti. Hazret-i Hasan’ın çocuklarına ve torunlarına Şerîf, Hazret-i Hüseyin’in nesline de Seyyîd denir. Peygamber efendimizin temiz ve mübarek kanını taşıyan seyyîdler ve şerîfler, çeşitli ülkelerde yaşamaktadır. Her biri güzel ahlak numûnesi olup, yurdumuzda da sayıları pek çoktur.

Doğru yolda giden hakiki İslam âlimleri, Ehl-i beyt sevgisini, son nefeste iman ile gitmek için şart görmüşlerdir. Ehl-i Beyti sevmek her mümine farzdır. Bunlarda, Resûlullah efendimizin zerreleri vardır. Onlara kıymet vermek, saygı göstermek her Müslümanın vazifesidir. Çünkü imanın temeli ve en kuvvetli alâmeti, Allahü teâlâyı sevmek ve Onun sevmediklerini sevmemektir.

Allahü teâlâ, Ehl-i beyte buyuruyor ki: (Allah sizlerden ricsi [her kusur ve kirleri] gidermek istiyor ve sizi tam bir taharet ile temizlemek irade ediyor.) [Ahzab 33]

Peygamber efendimiz, Hazret-i Ali’yi, Hazret-i Fâtıma’yı, Hazret-i Hasan ve Hazret-i Hüseyin’i mübarek âbâları ile örterek şöyle dua etti: (İşte benim ehl-i beytim bunlardır. Yâ Rabbî, bunlardan kötülüğü kaldır ve hepsini temiz eyle!) [Mesabih]

Seyyid Abdülhakim Arvasî hazretleri, (Ehl-i beyt, asi [günahkâr] olsalar da, bunları sevmek lazımdır. Bunları sevmek, kalp ile, beden ile ve  mal ile yardım yapmakla olup, bunlara riayet ve hürmet etmek iman ile ölmeye sebep olur) buyurdu. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:

(İslâm’ın esası, bana ve Ehl-i beytime sevgidir.) [İbni Asakir]

Hasan Yavaş / 02.01.2019