EHL-İ SÜNNET İ'TİKÂDINDA OLMAK İÇİN - kainatingunesi.com

EHL-İ SÜNNET İ’TİKÂDINDA OLMAK İÇİN

EHL-İ SÜNNET İ’TİKÂDINDA OLMAK İÇİN ŞU HUSÛSLARA DİKKAT ETMELİDİR:  

1- Allahü teâlânın sıfatları vardır. Ve zâtından ayrıdır.

2- Îmân artmaz ve azalmaz.

3- Büyük günâh işlemekle îmân gitmez.

4- Gayba îmân esâsdır.

5- Îmân konusunda kıyas olmaz.

6- Allahü teâlâ Cennetde görülecekdir.

7- Tevekkül îmânın şartıdır.

8- Ameller (İbâdetler) îmândan parça değildir.

9- Kadere îmân, îmânın şartıdır.

10- Amelde bir mezhebe tâbi’ olmak şartdır.

11- Eshâb-ı kirâmın ve ehl-i beytin ve Peygamberimizin zevcelerinin hepsini sevmek şartdır.

12- Dört halîfenin üstünlükleri, hilâfet sırasına göredir.

13- Nemâz, oruc, sadaka gibi nâfile ibâdetlerin sevâbını başkasına hediyye etmek câizdir.

14- Mi’râc; rûh ve beden olarak yapılmışdır.

15- Evliyânın kerâmeti hakdır.

16- Şefâ’at hakdır.

17- Mest üzerine mesh câizdir.

18- Kabr süâli vardır.

19- Kabr azâbı rûh ve bedene olacakdır.

20- İnsanları ve işlerini de Allahü teâlâ yaratır. İnsanda irâde-i cüz’iyye vardır.

21- Rızk, halâlden de olur, harâmdan da olur.

22 – Velîlerin rûhları ile tevessül edilir ve onların hâtırına düâ edilir.

Seslendi ol mü’ezzin, durdu kâmet eyledi,

Kâ’beye döndü yüzün, hem de niyyet eyledi.

Duyunca ehl-i îmân, hurmet ile dinledi,

sonra nemâza durup, Rabbe kulluk eyledi.