ELLİ DÖRT FARZ - kainatingunesi.com

ELLİ DÖRT FARZ

  1- Allahü tealanın bir olduğuna inanmak.

  2- Helal yemek ve içmek.

  3- Abdest almak.

  4- Beş vakit namaz kılmak.

  5- Cünüplükten gusletmek.

  6- Rızkın, Allah’tan olduğuna inanmak.

  7- Helal, temiz elbise giymek.

  8- Hakk’a tevekkül etmek.

  9- Kanaat etmek.

10- Nimetlerinin mukabilinde, Allahü tealaya şükretmek.

11- Kazaya razı olmak.

12- Belalara sabretmek.

13- Günahlardan tövbe etmek.

14- Allah rızası için ibadet etmek.

15- Şeytanı düşman bilmek.

16- Kur’an-ı Kerim’in hükmüne razı olmak.

17- Ölümü hak bilmek.

18- Allah’ın dostlarına dost, düşmanlarına düşman olmak.

19- Babaya ve anaya iyilik etmek.

20- Marufu emr ve münkeri nehyetmek.

21- Akrabayı ziyaret etmek.

22- Emanete hiyanet etmemek.

23- Allahü tealadan daima korkup, refahı (şımarıklığı ve azgınlığı) terk etmek.

24- Allah’a ve Resulüne itaat etmek.

25- Günahtan kaçıp ibadetlerle meşgul olmak.

26- Müslüman devlet başkanına itaat etmek.

27- Âleme ibret nazarıyla bakmak.

28- Allahü tealanın varlığını tefekkür etmek.

29- Dilini, fuhşa ait kelimelerden korumak.

30- Kalbini temiz tutmak.

31- Hiçbir kimseyi maskaralığa almamak.

32- Harama bakmamak.

33- Müminin her sözüne sadık olması.

34- Kulağını münkerat dinlemekten korumak.

35- İlim öğrenmek.

36- Tartı ve ölçü aletlerini hak üzere kullanmak.

37- Allah’ın azabından emin olmayıp daima korkmak.

38- Müslüman fakirlere zekât vermek ve yardım etmek.

39- Allah’ın rahmetinden ümit kesmemek.

40- Nefsinin isteklerine tabi olmamak.

41- Allah rızası için yemek yedirmek.

42- Kifayet miktarı, rızık kazanmak için çalışmak.

43- Malının zekâtını, mahsulün uşrunu vermek.

44- Âdetli ve loğusa olan ehline yakın olmamak.

45- Kalbini günahlardan temizlemek.

46- Kibirli olmaktan sakınmak.

47- Baliğ olmamış yetimin malını hıfzetmek.

48- Genç oğlanlara yakın olmamak.

49- Beş vakit namazı vaktinde kılıp kazaya bırakmamak.

50- Zulümle kimsenin malını yememek.

51- Allahü tealaya şirk koşmamak.

52- Zinadan kaçınmak.

53- Şarabı ve alkollü içkileri içmemek.

54- Yok yere yemin etmemek.