EN KIYMETLİLER - kainatingunesi.com

Mahlûkların en şereflisi insandır.
Kainatın efendisi Muhammed aleyhisselâmdır.
Ayların kıymetlisi şehr-i Ramezân’dır.
Günlerin kıymetlisi Cum’a dır.
Gecelerin sultanı Kadir gecesi’dir.
Kitapların en üstünü Kur’an-ı kerîm’dir.
Fars’ın rehberi Selmân-ı Farisidir’dir “Radyallahü anh”
Habeşin efendisi Bilâl-ı habeşî’dir. “Radyallahü anh”
Şehirlerin mübareği Mekke-i Mükerreme’dir.
Vâdilerin faziletlisi. Beytülmukaddes Vâdisi’dir.
Taşların kıymetlisi Hâcer-ül Esved’dir.
Kuyuların mukaddesi Zemzem Kuyusu’dur.
Asaların kıymetlisi Musa aleyhisselâmın asâsıdır
Balıkların şahı Yûnus aleyhisselamın balığıdır.
Develerin kıymetlisi Sâlih aleyhisselâmın devesidir.
Bineklerin kıymetlisi Burak’tır
Yüzüklerin değerlisi Süleyman aleyhisselâmın yüzüğüdür.

A. Mahir Pekşen

16 Haziran 1989 – www.turktakvim.com