En'âm sûresinin fazîleti - kainatingunesi.com

En’âm sûresinin fazîleti: Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki: “Bir kimse, sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra, En’âm sûresinin başındaki üç âyet-i okursa, Allahü teâlâ, o kimse için yetmiş bin melek vazîfelendirir, bunlar kıyâmete kadar o kimse için istiğfâr ederler.”

“Kim En’âm sûresini, arasına dünya kelâmı sokmadan okursa, Allahü teâlâ o kimsenin geçmiş günâhlarını affeder.”

“Hâlis bir niyetle kılınan iki rek’at namazda, Fâtihadan sonra En’âm sûresini okuyan, her türlü tehlikelerden korunur.”

“Kim En’âm sûresini gece ve gündüz okursa, yetmiş bin melek ona istiğfâr eder ve onun için af diler.”

Hazret-i Ömer buyurdu ki: “En’âm sûresi Kur’ân-ı kerîmin en fazîletli sûrelerinden biridir.”

İmâm-ı Şâfiî buyurdu ki: “Her kim sabah ve akşam sûre-i En’âm’ın başındaki üç âyetini yedişer defa okuyup ellerine üfleyerek vücûdunu mesh ederse, hastalık ve ağrılardan emin olur.”