"Eshabım gökteki yıldızlar gibidir" - kainatingunesi.com

“Eshabım gökteki yıldızlar gibidir”: Kur’ân-ı kerimde de Eshab-ı kiramın hepsinin Cennetlik olduğu bildirilmektedir.

Ebü’l-Fazl Ahmed bin Sadaka hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 829 (m. 1426)’de Kâhire’de doğdu. 905 (m. 1500)’de vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Eshab-ı kiramın nail oldukları yüksek şerefe başka hiç kimse kavuşamaz. O şereften birisi, Resulullahın mübarek nazarları onlara işlemiş ve hepsine manevi imdat ile yardım etmiştir. Bu hassa, bunlardan başkasında bulunmuyor. Bunların kemalatına, geniş ilimlerine, Resulullahtan aldıkları hakikat mirasına, sonra gelenlerden hiçbiri kavuşamadı. Hepsi adil, salih, veli, âlim ve müctehid idi. Kur’ân-ı kerimde (Allah Onların hepsinden razıdır) buyuruldu. Onlardan birini kusurlu bilmek bu âyete inanmamak olur. İmam-ı Şafii, Risale-i kadime’de, (Eshab ilim, ictihad ve akılca hepimizden üstündür) dedi. Sahabeyi kötülemek haramdır. Çünkü hepsi müctehiddir. Sehl bin Abdullah Tüstüri hazretleri buyuruyor ki:

“Sahabenin hepsini büyük bilmeyen, Resulullaha iman etmiş olmaz. Akaid kitaplarında yazıyor ki: Eshab-ı kiramın hepsini salih ve adil bilmek ve hiçbirini kötü bilmemek kesin delillerle her Müslümana vaciptir. Sahabeye dil uzatanın sözü Kur’ân ve hadislere uygun değilse, kâfir olur. Uygun ise büyük günaha girer, bidat sahibi olur. Kur’ân-ı kerimde de Eshab-ı kiramın hepsinin Cennetlik olduğu bildirilmektedir. (Hadid 10) Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki:

(Eshabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız, hidayete kavuşursunuz.) (Rabbim bana vahyetti ki: “Eshabın gökteki yıldızlar gibidir. Bazısı bazısından daha parlaktır. Onlardan birine uyan hidayet üzeredir”) (İnsanların en hayırlısı asrımdaki Müslümanlar [Eshab-ı kiram]dır.) (Ensarı müminden başkası sevmez, münafıktan başkası da buğzetmez.) (Eshabım, cin ve insanların hepsinden daha üstündür.) (Eshabımı kötüleyene Allah lanet etsin.) (Eshabımı kötüleyen Müslümanlıktan ayrılır.) (Eshabım gibi hiç kimse İslamiyet’e hizmet edemez.) (Beni gören Müslüman [Eshabım], Cehenneme girmez.) (Eshabımı kötüleyen hariç, her müminin kurtulma ümidi vardır.) (Beni seven Eshabımı sever, sevmeyen de, beni sevmediği için sevmez.) (Eshabım arasında çıkacak fitnelere karışanları, Allahü teâlâ benimle olan sohbetleri hürmetine affeder, sonra gelenler, bu Eshabıma dil uzatarak Cehenneme gider.)

(Eshabımın hiçbirine dil uzatmayın. Yemin ederim ki, Uhud Dağı kadar altın sadaka veren, eshabımdan birinin bir avuç arpası kadar sevap alamaz.)

Vehbi Tülek – 06.10.2018 – www.turkiyegazetesi.com.tr