EVLİYANIN RUHLARINDAN İSTİFADE ETMENİN 3 ŞARTI - kainatingunesi.com

Evliyâların ruhlarından nasıl istifâde edilir? Çok kolay, bu büyüklerin isimlerini anmak kâfîdir, ânında feyz gelir

Buyurdular ki.…

Şimdi bizim bu konuşmalarımızı duymamız için havaya ihtiyâç var, değil mi? Neden? Çünki hava olmazsa hiç birşey duyamayız. O, sesi taşıyor. Yâni bizim sesimizi, kulağa kadar götürecek bir taşıyıcıya ihtiyâç var. O da “Hava”dır işte.

Telefon, televizyon, radyo da var. Bunlarda da taşıyıcı elektro manyetik dalgalar vardır. Amerika’da adam televizyona çıkıyor, burada biz görüyoruz, dinliyoruz. Nasıl oluyor bu? Görüntü ve sesi, bir şeyin nakletmesi lâzım. Onu da, “Elektro manyetik dalgalar” yapıyor işte.

Peki, evliyâların ruhlarından istifâde etmek nasıl oluyor? Bunları taşıyan nedir? Bunu da üç şey taşıyor. Bir mübârek zâtın, mübârek olduğuna, büyük olduğuna “İnanmak”, onu “Sevmek” ve ona “İtâat etmek”. Bu üçü varsa, ismini söylemek kâfîdir, ânında feyz gelir.