EZAN ve İKÂMET - kainatingunesi.com

EZAN ve İKÂMET

Ezan, herkese bildirmek demektir. Ezan, başkasına vakti bildirmek için yüksekte okunur. Beş vakit namaz ve kaza namazları için ayrıca Cuma namazında hatibin karşısında, erkeklerin ezan okuması, sünnet-i müekkededir. Kadınların ezan ve ikâmet okuması mekruhtur. Ezan okunurken, iki eli kaldırıp birer parmağını iki kulağın deliğine koymak müstehaptır. İkâmet okumak, Ezandan daha faziletlidir. Ezan ve ikâmet, kıbleye karşı okunur. Okunurken konuşulmaz, selama cevap verilmez.

EZANIN OKUNUŞU: Allahü Ekber          ………………………………….. (4)  defa

                                                  Eşhedü en la ilahe illallah…………………………..(2)  defa

                                                  Eşhedü enne Muhammeden Resulullah     ………(2)  defa

                                                  Hayye ´Ales-salah…………………………………….(2)  defa

                                                  Hayye ´Alel-felah………………………………………(2)  defa

                                                 Allahü Ekber………………………………………………(2)  defa

La ilahe illellah ………………………………………….(1)  defa

 

Yalnız sabah ezanında “Hayye ´Alel-felah”tan sonra iki kere “Es-Salatü Hayrun Minen-nevm” okunur. Kâmette ise “Hayye Alel-felah”tan sonra iki kere “Kad Kametis-salah” denir.

EZAN DUASI : Sevgili Peygamberimiz  ezan okunurken şu duayı okumamızı emir buyurdu: (Ve ene eşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerîkeleh. Ve eşhedü enne Muhammeden abdühu ve resulüh.Ve radîtü billahi rabben ve bil-islami dînen ve bi-Muhammedin “sallallahü aleyhi ve selemle” Resulen Nebiyya). Yine bir hadis-i şerifde, (Ey benim ümmetim! Ezan bitince şu duayı okuyunuz: [Allahümme rabbe hâzihid-da’vetit-tâmmeti ves-salâtil-kâimeti âti Muhammedenil-vesîlete vel fadîlete ved-dereceter-refîate veb’as-hü mekâmen Mahmudenil-lezî va’adtehü. İnneke la tuhlifül-mîâd.] buyurdular

EZANIN MANASI:

1. Allahü Ekber: Allahü teâlâ büyüktür. Ona bir şey lazım değildir. Kullarının ibadetlerine de muhtaç olmaktan büyüktür. İbadetlerin Ona hiçbir faydası yoktur. Bu mühim manayı zihinlerde iyi yerleştirmek için bu kelime dört kere söylenir.

  1. Eşhedü En-la İlahe İllallah: Kibriyası, büyüklüğü ile kimsenin ibadetine muhtaç olmadığı halde, ibadet olunmağa Ondan başka kimsenin hakkı olmadığına şehadet eder, elbette inanırım. Hiçbir şey Ona benzemez.
  2. Eşhedü Enne Muhammeden Resûlullah: Muhammed (aleyhi ve ala alihissalatü veselam)ın, Onun gönderdiği Peygamberi olduğuna, Onun istediği ibadetlerin yolunu bildiricisi olduğuna ve Allahü tealaya, ancak Onun bildirdiği, gösterdiği ibadetlerin yaraşır olduğuna şehadet eder, inanırım.
  3. Hayye Ales-Salah, Hayye ´Alel-Felah: Müminleri felaha, saadete, kurtuluşa sebep olan namaza çağıran iki kelimedir.
  4. Allahü Ekber: Ona layık bir ibadeti kimse yapamaz. Herhangi bir kimsenin ibadetinin Ona layık, yakışır olmasından çok büyüktür, çok uzaktır.

Namazın şerefi ve büyüklüğü, onu herkese haber vermek için seçilmiş olan bu kelimelerin büyüklüğünden anlaşılmaktadır.

  1. La İlahe İllallah: