Farzlardan bazıları - kainatingunesi.com

Sual: Haramları maddeler hâlinde bildirdiğiniz gibi, farzları da bildirebilir misiniz?

CEVAP
Farzlardan bazıları da şunlardır:

1- Allah ve Resulüne itaat, [Doğru iman edip, haramlardan sakınmak, farzları yapmak],
2- Ehl-i sünnet itikadını, imanı, farzları ve haramları öğrenmek,
3– Allahü teâlânın varlığını ve yarattıklarını tefekkür etmek,
4- Allah’ın azabından emin olmayıp korkmak, rahmetinden de ümit kesmeyip ümitli olmak,
5- Allahü teâlânın rızka kefil olduğuna ve rızkın Allah’tan olduğuna inanmak,
6- Allahü teâlâyı hiç unutmamak [Her işinde Allah’ın rızasını gözetmek],
7- Allahü teâlâya ihsan ettiği nimetleri için şükretmek,
8- Amentüdeki altı esasa inanmak, mânâsını bilmek ve emri altındakilere, çocuklara mânâsıyla birlikte öğretmek.
9- Okunan Kur’an-ı kerimi dinlemek,
10- Aksırınca elhamdülillah diyene yerhamükellah demek
11- Verilen selamı almak,
12- Bid’atleri öğrenmek, bunlardan sakınmak ve bunları Müslümanlara duyurmak,
13- Ehl-i beyti sevmek,
14- Bâtın ilminin artmasını istemek,
15- Emr-i maruf ve nehyi münkerde bulunmak ve bunu yumuşak yapmak,
16- Hubb-i fillah ve buğd-i fillah üzere olmak,
17- İslam’ın beş şartını öğrenip tatbik etmek, [Namaz, oruç, zenginse zekât ve hac]
18- Ömründe bir kere kelime-i şehadet getirmek, mânâsını bilmek ve inanmak.
19- Peygamberlerin mucize göstermeleri,
20- Resulullah’ın Ehl-i beytine ve hanımlarına saygı göstermek,
21- Resulullah’ın peygamberliğini işitenin, Ona iman etmesi,
22- Ömründe bir kere salevat getirmek,
23- Dinen fakir olanın da mahsulünün uşrunu vermesi,
24- Belâlara sabretmek yani isyan etmemek,
25- Bir yerde salih kimse kalmayıp, fesat ve bid’at artınca, salihlerin bulunduğu yere göçmek,
26- Hayvan keserken Besmele çekmek,
27- Boşadığı kadına mehir parasını ödemek,
28- Boşanan kadının nafakasını babası, babası yoksa zengin akrabasının vermesi,
29- Karısı zengin veya Hristiyan olsa bile, bunun nafakasını vermek,
30- Zengin olan çocukların, fakir ana babaya nafaka vermesi.
31- Nafaka eşyasını temin etmek,
32- Babanın, çocuklarına ilim, edep ve meslek öğretmesi.
33- Ana babaya kâfir de olsalar iyilik ve hizmet etmek,
34- Günah olmayan emirleri için ana babaya itaat etmek,
35- Müslüman Emîr’in, İslamiyet’e uygun emirlerine itaat etmek,
36- Eshab-ı kiramın hepsinin salih ve âdil olduğuna inanıp sevmek, hiçbirine dil uzatmamak.
37- Fuhuş sözlerden sakınmak,
38- Her günahı yaptıktan sonra tevbe etmek,
39- Haram işlemekten korkan bekârların evlenmesi,
40- Helâl kazanmak, helâl yiyip içmek ve giyinmek,
41- Namazı ayakta kılacak ve oruç tutacak kadar gıda almak,
42- Ölmeyecek kadar ve namazı ayakta kılabilecek kadar yiyip içmek,
43- Ölüme veya bir farzı terk etmeye mani olacak tedavi ve kalb hastalıklarının tedavisi,
44- Her asırda yaşayan her milletin, Resulullah’a uyması,
45- Her Müslümanın, müctehidi taklit etmesi yani dört mezhepten birinde bulunması,
46- İyi huylu olmak ve ahlak ilmini öğrenmek,
47- Kâinata, ibret nazarıyla bakmak,
48- Kanaat etmek,
49- Kaza ve kadere razı olmak,
50- Yetecek kadar rızık kazanmak için çalışmak, [yiyecek, giyecek ve mesken için],
51- Kul ve hak borçlarını ödeyip ölüme hazırlanmak ve borçlunun vasiyet yazması,
52- Sanatına, mesleğine ait din ve fen bilgilerini öğrenmek,
53- Müctehidin Eshab-ı kirama uyması,
54- Müftünün müctehid olması, müctehidin kendi ictihadına uyması,
55- Müdara etmek, yani insanlarla iyi geçinmek,
56- Tevekkül etmek,
57- Yedi yaşına gelen çocuklarına, namaz kılmalarını emretmek,
58- Her Müslüman kadının hayz ve nifas bilgilerini öğrenmesi,
59- Sakalı olanın, gusülde sakal diplerindeki deriyi ıslatması,
60- Bedeninde necaset varsa, izale etmek,
61- Abdest ve gusül için şehirde her zaman su aramak.
62- Namaz kılacağı zaman hayzdan ve cünüplükten gusletmek,
63- Abdestte Şâfiî’de çene altındaki deriyi yıkamak,
64- Meshin üç el parmağı eninde ve boyunda olması,
65- Namazda Kâbe cihetine dönmek,
66- Namaz kılacak kadar sûre veya âyet ezberlemek,
67- Namaza başlarken, Allahü ekber demek.
68- Her ibadet yapılırken niyet etmek,
69- Mâlikî’de ve Şâfiî’de namazda her rekâtta Fâtiha okumak ve rükûda, secdelerde sakin durmak.
70- Bir namazı vaktinde kılmayanın bunu kaza etmesi.
71- Son rekâtta, tehıyyat okuyacak kadar oturmak,
72- Bozulan farzları tekrar kılmak.
73- Erkeklerin Cuma namazı kılması,
74- Nasslarda açıkça bildirilen emirlere inanmak ve uymak,
75- Ölüyü yıkamak, kefenlemek, cenaze namazını bir kere kılmak, kabre defnetmek farz-ı kifâyedir,
76- Salih ve mahrem akrabayı ziyaret etmek,
77- Zengin babanın, fakir çocuğunu evlendirmesi,
78- Sözüne sâdık olmak, doğru söylemek,
79- Şâfiî’de, erkek çocukların sünnet olması,
80- Tartı ve ölçüleri hilesiz, doğru kullanmak, yani sanatında, işinde hile yapmamak.