Gece ibadeti - kainatingunesi.com

Sual: Gece ibadeti sadece namaz kılmak mıdır?

CEVAP
Hayır, her çeşit ibadet gece ibadeti olur. Mesela, Kur’an-ı kerim okumak, ilim öğrenmek, kaza namazı kılmak, istigfar etmek, zikir çekmek, oruç tutmak için sahura kalkmak, kendisi veya başkaları için dua etmek niyetiyle, seher vakti uyanmak gibi şeyler, gece ibadetidir. Hangisi olursa olsun gece ibadetine gayret etmeli. Birkaç hadis-i şerif meali şöyledir:

(Gece ibadet etmeyi ihmal etmeyin! Çünkü bu sizden önceki salihlerin âdetidir. Allahü teâlâya yakınlaştırır; kötülüklere, belalara mâni olur; günahlara kefarettir ve vücudu hastalıklardan korur.) [İbni Asakir]

(Gece bir müddet ilim öğrenmek, bütün gece ibadet etmekten sevabdır.) [Beyhekî]

(Yatsıdan sonra Âmenerresulü’yü okuyana gece ibadet etmiş sevabı verilir.)
 [Şir’a]

(Gece seher vaktinde yapılan dua kabul olur.) [Tirmizî]

(Seher vakti Allahü teâlâ buyurur ki: İstigfar eden yok mu, onu mağfiret edeyim. İsteyen yok mu, istediğini vereyim, duasını kabul edeyim.) [Müslim]

Gece namazı çok faziletlidir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(Seherde kılınan iki rekât namaz, dünya ve içindekilerden daha kıymetlidir.) [Deylemî]

(Farzlardan sonra en faziletli namaz, gece namazıdır.) [Müslim]

(Gündüz kaylule yaparak [biraz uyuyarak] teheccüde yardım edin!)[İbni Mace]

(Cennette öyle muazzam köşkler vardır ki, gece namazı kılanlara verilir.) [İbni Nasr]

(Gecenin sonunda kılınan iki rekât namaz, dünyadan ve dünyadakilerden hayırlıdır. Ümmetime zor gelmeseydi, teheccüdü farz kılardım.) [Müslim]

(Cebrail aleyhisselam, gece namazını o kadar çok tavsiye etti ki, pek az uyuyanların ümmetimin hayırlıları olduğunu anladım.)[Deylemî]

(Deve veya koyun sağımı kadar da olsa, gece namazı kılın!) [Ebu Nuaym]

(Müminin şerefi gece namazı kılmasındadır.) [Hatîb]

(Kış, müminin baharıdır. Gündüzleri kısadır, oruç tutar; geceleri uzundur, ibadet eder.) [Beyhekî]

(Gece namazı kılmaya devam edenin yüzü güzelleşir.) [İbni Mace]

(Gece namazı kılmak kalbi parlatır.) [M. Ç. Yâr-i Güzin]

(Herkes uyurken, gece namazı kılmak, müminin derecesini yükseltir.) [Hatîb]

Gündüz uyumak
Sual:
 Gece ibadeti yapmayanın gündüz uyuması uygun mudur?

CEVAP
Bir hastalığı yoksa, gece de yeterli uyumuşsa, gündüz uyumak uygun değildir. Gece ibadet edilse de, gündüz iki defa uyumak mekruhtur. Kaylule yapmak yeterlidir.

Yersiz gülene, acıkmadan yemek yiyene, gece ibadeti yapmadan uyuyana Allahü teâlâ buğzeder. (İhya)