Günahtan sakınmak, huy hâline gelmeli - kainatingunesi.com
Günahtan sakınmak, huy hâline gelmeli: Günah işlememek, kalbinde meleke, tabiat, hâlini almalıdır.
 
Sual: Bir Müslüman, emirleri yapar ve haramlardan sakınırsa, salih yani evliya olabilir mi?

Cevap: Yapılmaması lazım olan şeyler, ya belli bir uzuv ile yapılır, yahut bütün beden ile yapılır. Günah işlenen uzuvlardan sekiz uzuv meşhurdur. Bu uzuvlar, kalp, kulak, göz, dil, el, mide, ferc ve ayaklardır. Kalp, insanın göğsünde, sol tarafında bulunan yürek denilen et parçasına üfürülmüş ruhani bir latifedir. Ruh gibi, madde olmayan bir varlıktır. Günah işleyen, bu uzuvların kendileri değildir. Bunlarda bulunan his kuvvetleridir. Dünyada ve ahirette saadete kavuşmak, rahat etmek isteyen kimse, bu uzuvların günah işlemelerine mani olmalıdır.

Günah işlememek, kalbinde meleke, tabiat, hâlini almalıdır. Namaz kılan, haram işlemeyen Sünni bir kimseye Mütteki ve Salih, iyi insan denir. Allahü teâlânın rızasına, sevmesine kavuşarak, Veli, evliya olur. Kalpte tabiat hâlini almadan, kendini zorlayarak günahlardan sakınmak, takva olur ise de, evliya olmak için, günah işlememek tabiat, huy hâlini almalıdır. Bunun için de, kalbin temizlenmesi lazımdır. Kalbin temizlenmesi, İslâmiyete uymakla olur. İslâmiyet üç kısımdır: İlim, amel, ihlas. Yani, emirleri ve yasakları öğrenmek, öğrendiklerine tabi olmak, bunları yalnız Allah rızası için yapmak lazımdır. Kur’ân-ı kerim, bu üçünü emir ve methetmekte, övmektedir.
           ***
Sual: Kadın sütünü satmakta ve kadın sütünü ilaç olarak kullanmakta mahzur var mıdır?
Cevap: Kadının sütünü sağdıktan sonra dahi ve domuzun kılını satmak batıldır, haramdır. Domuz kılını, iğne yerine kullanıp ayakkabı dikmek zaruri olunca yani dikecek başka bir şey bulamazsa kullanması ve parasız malik olamazsa, satın alması caiz olur. Buna satılması mekruh olur. Ancak kadın sütünü ilaç olarak kullanma konusunda Feth-ul-kadîr kitabında;

“Müslüman, mütehassıs tabip, kadın sütünün muhakkak iyi edeceğini ve başka ilacı olmadığını söylerse, hastanın, kadın sütü içmesi ve satın alması caiz olur denildi” diye yazılıdır. Kan vermek de böyledir.
           ***
Sual: İyi olsun kötü olsun her insan, bir şeyin meydana gelmesi için bir vasıta mıdır?
Cevap: Allahü teâlâ, sevdiklerini hayırlı işlere vasıta kıldığı gibi, kendisine inanmayanları, düşmanlık edenleri de, fena, kötü işlere vasıta kılmaktadır.