HÂLET-İ NEZ' - kainatingunesi.com

 

HÂLET-İ NEZ’:

Ölürken rûhun çıkacağı an.

Allah’ım! Bizi ve dînimizi her türlü zarardan koru. Hâlet-i nez’de îmânımızı alma. O anda şeytanı bize musallat etme. Bizi dünyâ ve âhiret hayırları ile rızıklandır. Allah’ım! Sen her şeye kâdirsin. (Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî)