Hanif diye bir din yoktur - kainatingunesi.com

Sual: Hanif, ayrı bir din değil ise, kuru kuruya sadece “doğru” demek ise, neden Hazret-i İbrahim’e, (O müşriklerden değildi) deniyor? Diğer Elçiler müşrik miydi? Hazret-i Muhammede de, (Sakın müşriklerden olma) deniyor. Peki Allah onda bir eğrilik mi gördü de öyle söylüyor?

CEVAP
Hanif kelimesini bir din olarak göstermek için ne numaralar yapılıyor öyle? İbrahim aleyhisselama sadece müşriklerden değildi denmiyor. O Hristiyan ve Yahudi de değildi deniyor. Sebebi ise, Hristiyanlar da, Yahudiler de o bizdendi, dedikleri için öyle deniyor. O müşriktidiyenlere de cevap veriliyor. Kur’an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki:
(İbrahim, ne Yahudi, ne de Hristiyan idi; fakat o, Allah’ı bir tanıyan doğru bir Müslüman idi; müşriklerden de değildi.)
 [Al-i İmran 67]

(İbrahim, İsmail, İshak, Yakub ve torunlarının Yahudi veya Hristiyan olduğunu söyleyenlere de ki: Siz mi iyi bilirsiniz, yoksa Allah mı? Allah’ın bildirdiğini gizleyenden daha zâlim kim olabilir? Allah yaptıklarınızdan gâfil değildir.)
 [Bekara 140] Bu âyet de gösteriyor ki, hiçbir Peygamber Yahudi ve Hristiyan değildi, hepsi Müslüman idi. Hanif diye ayrı bir din sahibi değillerdi. Hepsi Müslüman idi. Hazret-i Âdem’den beri gelen bütün Peygamberler Müslüman idi.

(Kâfirler, Allah’ın emirleri ile Resullerinin emirlerini birbirinden ayırmak istiyor. 
[Yahudiler] bir kısmına [Musa ve daha öncekilere]inanırız. Bir kısmına [İsa ve Muhammed’e] inanmayız. [Hristiyanlar ise, İsa Allah’ın oğlu diyor.] Bu inanışları ve dinleri kıymetsizdir. Hepsi kâfirdir, hepsine çok acı azaplar hazırladık. Bütün Peygamberlere iman edip, hiçbirini diğerinden ayırmayan [Müslümanlar] ise, Allah’ın mükafatına kavuşacaktır.) [Nisa 150-152] Bu âyet de Allah’ın emri ile Peygamberlerin emirlerinin ayrı olmadığı, aynı olduğu, biri hanif [doğru] ötekilerin eğri olmadığı, hepsine iman gerektiği bildirilmektedir.

Resulullaha bildirilenlerin bir kısmı Onun şahsında ümmetine hitaptır. Birkaçı şöyledir:
(Yüzünü tevhid dinine döndür, sakın müşriklerden olma.) [Yunus 105] Hâşâ Peygamber efendimiz, müşriklerden mi olacaktı da böyle emredildi?

(Allah’ı bırakıp da sana fayda veya zarar vermeyecek şeylere tapma.)
 [Yunus 106] Hâşâ Peygamber efendimiz, putlara mı tapacaktı da böyle söylenmiştir?

(Eğer bunu yaparsan, o takdirde sen mutlaka zalimlerden olursun.)
 [Yunus 106]
(Eğer o [Peygamber] bize atfen, [Kur’ana] bazı sözler katsaydı, biz onu kuvvetle yakalayıp şah damarını koparır, helak ederdik, hiçbiriniz de buna engel olamazdınız.) [Hakka 44-47] Hâşâ Peygamber efendimiz, Kur’anı mı değiştirecekti de böyle hitap ediliyor?

(Yeryüzünde savaşırken, düşmanı yere sermeden esir almak 
[alınan esirleri mal karşılığı olarak salıvermek] hiçbir Peygambere yaraşmaz. Siz geçici dünya malını istiyorsunuz, Allah ise, ahireti kazanmanızı istiyor.) [Enfal 67] Hâşâ Peygamber efendimiz, geçici dünya malı mı istiyordu?

Şu halde (İbrahim müşriklerden değildi) demek, o hanif diye ayrı bir dinden idi demek değildir.

Eskiden ehl-i kitabın âlimleri de bu kadar cahil değildi, böyle cahilce şeyleri gündeme bile getirmezlerdi, İslam âlimlerine cevap veremeyip, sadece biz böyle inanıyoruz derlerdi. Şimdi böyle cahilce sözleri müslümanlar söylemeyeceğine göre, bunları din cahili misyonerler uyduruyor.